Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
A sejtadhézió és kemotaxis jelentősége a fogorvostudományok elméleti és klinikai kérdéseinek mélyebb megértésében.

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Rácz Károly Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Kőhidai László
helyszín (magyar oldal): SE
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A szabadon elmozdulni képes sejtek mobilitás-készsége és az ehhez tartozó sejtadhéziós kapcsolatok a fogorvostudományok számos területén meghatározó jelentőségűek. Mind a fiziológiás folyamatok (fogcsíra kialakulása és növekedése, sulcus creviculáris védelmi vonalának fenntartása), mind a kóros állapotok kialakulása és fennmaradása (parodontitis, következményes alveoláris csont felszívódás) esetében a megfelelő sejtcsoportok migrációs képessége döntő fontosságú. A fogászati terápia is számos esetben e sejtes-élettani célpontra hatva éri el kedvező hatásait (pl. modern implantációs technika egyes elemei, fogszabályozás sejtszintű mechanizmusa, irrigáló szerek alkalmazása) A sejtadhézió – kemotaxis reakció-sor széleskörű megjelenése és sejt-sejt, sejt-jelmolekula relációinak fogorvosi kórképek kialakulásában betöltött szerepe indokolja kiemelt tárgyalását önálló tantárgy keretében.
A téma fogorvosi kutatásának és oktatásának főbb célkitűzései:
(i) a sejtadhézió és kemotaxis folyamatainak összefoglaló jellemzése, jelentőségük általános biológiai és fogorvosi ismertetése, kísérletes rendszerekben történő leírása.
(ii) fenti elemzések keretében a kórokozó – plakk-képzésben részt vevő - baktériumok eukaryotáktól eltérő kemotaxisának ismertetése és vizsgálata;
(iii) a sejtadhézió és a kemotaxis immunológiai aspektusainak elemzése, receptor-ligand kölcsönhatások leírása, különös tekintettel a szájüreg immunológiai jellegére;
(iv) a kapcsolódó, fogászati szempontból példa értékű kórtani folyamatok effektor sejtjeinek immunológiai, kórtani és klinikai szempontok alapján történő, komplex leírása, fentiek alapján eddig nem tárgyalt összefüggések elemzése;
(v) a fogászat körében leírt betegségek és betegség-csoportok ismertetése és vizsgálata, melyek esetében az adhézió és kemotaxis pathológiás volta primer vagy szekunder kóroki tényezőként szerepel, új terápiás célpontok bemutatása és kutatása.
A téma feldolgozásának zárásaként gyakorlati bemutató keretében ismerkednek meg a hallgatók a sejtadhézió- és kemotaxis-mérésre alkalmazott technikák széles skálájával.
A hallgatók aktív részvételét a téma egyes területeit feldolgozó egyéni írásos beszámolók biztosítják.
A kurzus keretében a 14 oktatási héten, heti 2 óra terjedelemben kerülnek a fenti témák megtárgyalásra.
Az oktatott előadási anyag internetes elérhetősége mellett két a témában írott E-tankönyv (Kőhidai, L. A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége - Válogatott fejezetek 2012 - ISBN 978-963-9129-84-9; Kőhidai, L. A kemotaxis mérése egysejtűekben és magasabb rendű szervezetekben - Módszertani útmutató 2012 - ISBN978-963-9129-85-6 ) biztosítja a hallgatók kurzust záró vizsgára történő felkészülését.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2021-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )