Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Az alkotmányfejlődés és alkotmányosság legújabb kori sajátosságai

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szegedi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Trócsányi László
helyszín (magyar oldal): SZTE ÁJK
helyszín rövidítés: ÁJK


A kutatási téma leírása:

Az alábbiakban felsorolt tárgykörök szorosan kapcsolódnak Ruszoly József egyetemi tanár programjához, amelyben áttekinti a legújabb magyar alkotmánytörténetet 1848-1949 között.)

1. A cartális alkotmány előkészítése, struktúrája, viszonya a korabeli alkotmányokhoz.
2. Az 1970-es évek főbb közjogi törvényei (bíróságról, ügyészségről), a korlátozott reform.
3. A jogalkotás alkotmányosságának viszonylagossága a szocializmus időszakában (Alkotmányjogi Tanács, jogalkotási törvény).
4. Az 1989. évi XXXI. tv. jelentősége, az Ellenzéki Ke-rekasztal közjogi javaslatai és a folyamatos alkot-mánymódosítás problémái.
5. A kortárs alkotmányok és az alkotmányozás elvetélt kísérlete (1995-1997).
6. Az emberi jogok helyzete Magyarországon 1949-1989 között.
7. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezett-ségek átvétele, az alapjogi rendszer kiépítése, az alap-jogi bíráskodás gondjai és a jogvédő szervek a jogál-lamiság szolgálatában.
8. Alapjogi teszt és az alkotmányosság, annak jogági sa-játosságai (pl. a büntetőjogban, közigazgatásban).
9. Az önkormányzati és a civil szektor (érdekképvisele-tek, köztestületek, közhasznú szervezetek) közjogi helyzete és lehetséges változási irányai egy pluráris társadalomban.
10. Várható közjogi módosulások a NATO, az Európa Tanács és EU tagságunk kapcsán (pl. képviseleti rendszer, kormányzati döntéshozatal, állampolgárság, honvédség civil kontrollja, jogforrási rendszer).
11. A független igazságszolgáltatás, annak reformja és megtorpanásának hatása a vele kapcsolatos alkotmá-nyos alapelvek érvényesíthetőségére.

felvehető hallgatók száma: 5

Jelentkezési határidő: 2021-04-10

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )