Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Béni Szabolcs
Bio-, gyógyszer- , fito- és glikoanalitikai módszerek fejlesztése

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
gyógyszerészeti tudományok
Gyógyszertudományok Doktori Iskola

témavezető: Béni Szabolcs
helyszín (magyar oldal): SE
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A tervezett kutatás 3 témakört foglal magába.

I. Királis analitikai módszerek kidolgozása bio- és gyógyszermolekulák enantiomerjeinek elválasztására mind szerkezetvizsgálati, mind tisztaságvizsgálati céllal. A módszerek túlnyomó részt ciklodextrin-módosított kapilláris elektroforetikus vizsgálatok, ahol az esetek döntő többségében töltéssel rendelkező vegyületek elválasztását tervezzük megvalósítani esetleges későbbi gyógyszer-könyvi módszerek kidolgozása céljából. Vizsgálni kívánjuk a közelmúltban törzskönyvezett vildagliptin, alogliptin, rivaroxaban, prasugrel, etamicastat, nepicastat és dapoxetin illetve metabolitjainak királis szelektorokkal kialakított kölcsönhatásait a kromatográfiás viselkedésük és a zárványkomplex szerkezetének szempontjából. Ciklodextrin-töltetű kapilláris elektroforetikus módszerrel jellemezzük továbbá a dizájner drogok enantiomerjeinek eltérő elektroforetikus viselkedését, módszert dolgozunk ki a leggyakoribb dizájner-drogok eletroforetikus elválasztására. A töltéssel nem rendelkező lakozamid hatóanyag királis elektroforetikus analitikai vizsgálatát a nagy töltéssűrűségű szulfoalkil-ciklodextrinek segítségével tervezzük megoldani, illetve ciklodextrin-töltetű HPLC oszlop segítségével LC-MS módszert dolgozunk ki a hatóanyag királis szennyezésvizsgálatára. A kromofór csoportot nem tartalmazó pregabalin enantiomerjeinek elválasztására on-line CE-MS módszert tervezünk kidolgozni. A tömegspektrométer kapcsolt elektroforetikus módszerekkel a rendkívül heterogén félszintetikus ciklodextrin-származékok molekuláris szintű szerkezetjellemzését is célul tűztük ki.


II. A bioanalitikai módszerek fejlesztése témájában szorosan kapcsolódik a gliko- és gyógyszeranalitikai vizsgálatokhoz. A korábban felsorolt vegyületek biológiai mintákból történő meghatározása döntően LC-MS technikákkal valósítható meg. Tervezzük ezen vegyületek királis metabolizmusának jellemzését is szubsztrát- és termék-sztereospecifitás szempontjából, mely vizsgálatokhoz szintetikus munka is szükséges. Emellett számos gyógyszervegyület anyatejből történő kvantitatív meghatározását tervezzük megvalósítani.


III. A glikoanalitikai módszerfejlesztések az anyatej oligoszacharidok szerkezeti, kromatográfiás és elektroforetikus jellemzését célozzák meg különös tekintettel az izomer szerkezetekre. A munka során előtejből és anyatejből történő izolációt követően a szerkezetek NMR spektroszkópiával történő jellemzését valósítjuk meg. Az irodalomban fellelhető rutin technikákon kívül az izolált szerkezetek oldatbeli diffúziós tulajdonságait korszerű DOSY-NMR segítségével, míg az izomer szerkezetek közötti minimális szerkezetbeli különbségeket 15N NMR technikák segítségével tervezzük megvalósítani. A pontos szerkezeti jellemzést követően az izomer oligoszacharidok kromatográfiás és elektroforetikus jellem¬zését kapcsolt tömegspektrometriás technikák (LC-MS, CE-MS) segítségével vizsgáljuk, végül biomakromolekulák és az oligoszacharidok közötti molekuláris kölcsönhatásokat jellemezzük a biológiai funkció minél jobb megértése céljából.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2021-02-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )