Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
A lymphomák kialakulásában és progressziójában szerepet játszó molekuláris genetikai tényezők vizsgálata

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
elméleti orvostudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Matolcsy András
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A lymphomák létrejötte többlépcsős folyamat eredménye, ahol a genetikai változások a lymphoid sejtek autonóm növekedését okozzák az érési folyamat különböző fázisaiban. A lymphomagenezis többlépcsős modelljének megfelelően a lymphomák gyakran válnak agresszív fenotípusúvá a lefolyásuk során, amit lymphoma progressziónak nevezünk. Egy progressziót mutató lymphoma „eredeti“ és „progrediált“ komponense közötti klonális kapcsolat esetén lymphoma transzformációról beszélünk. A progresszió azonban egy de novo másodlagosan kialakuló lymphomát is jelenthet, amely klonálisan független az azt megelőző komponenstől. Ezekben az esetekben kompozit lymphomáról beszélünk. Az alacsony malignitású non-Hodgkin lymphomák (NHL) magas malignitású lymphomákba való progressziója az esetek 20-30%-ában fordul elő.
A témában felvetődő alapvető kérdések közé tartozik, hogy milyen genetikai eltérések indukálják illetve milyen eltérések társulnak az alacsony malignitású NHL-k megváltozott biológiai viselkedéséhez. A kutatócsoport a follicularis lymphoma, köpenysejtes lymphoma, chronicus lymphocytás leukaemia (CLL) progresszójának, pathogenezisének vizsgálata során már számos eltérést mutatott ki, amelyek további kérdéseket vetettek fel. Jelenleg a kutatások fő irányvonala a CLL transzformációjának és a bcl-2 negatív follicularis lymphomák genetikai eltéréseinek vizsgálata.
A CLL talaján kialakult, vele klonálisan azonos diffúz nagy B-sejtes lymphoma kialakulását Richter transzformációnak, a prolymphocyták számának emelkedését prolymphocytás transzformációnak nevezzük. A CLL-es betegek nyirokcsomói a transzformált CLL sejtekre emlékeztető, kevésbé érett sejtekből álló kis csoportokat, ún. pseudofolliculusokat tartalmaznak. A betegség lefolyása során a pseudofolliculusok mérete megnőhet, azonban ezek transzformációval való kapcsolata nem ismert. A pseudofolliculusok transzformációban betöltött szerepének tisztázása érdekében a pseudofolliculusokban detektált genetikai eltéréseket a prolymphocytás transzformációban és a Richter transzformációban található elváltozásokkal szeretnénk összevetni. Elemezni kívánjuk a pseudofolliculusokban a genetikai instabilitást, az aberráns somaticus hypermutációt, az aktiváció indukálta cytidin deamináz (AID) expressziót, a mikroRNS expressziót, és a génexpressziós profilt. Vizsgálataink új eredményekkel szolgálhatnak a CLL transzformációjával kapcsolatban, és prognosztikus értékű korai genetikai elváltozásokra deríthetnek fényt.
A másik fő irányvonal a bcl-2 negatív folliculáris lymphomák patogenézisében szerepet játszó molekuláris mechanizmusok vizsgálata. Irodalmi adatok alapján a folliculáris lymphomák 2-5%-ában a bcl-2 gén érintettsége nélkül alakul ki a lymphoma. Ezekben az esetekben sem immunhisztokémiai módszerrel sem fluorescencia in situ hybridizációval (FISH) nem mutatható ki a bcl-2 gén átrendeződése. A vizsgálatok során ezen tumorsejtek sejteredetét vizsgáljuk az expresszált Immunglobulin nehézlánc gén mutációanalízisével, továbbá az aberráns szomatikus hipermutáció szerepét a tumor kialakulásában a PIM1, PAX5, RhoH/TTF és cMyc gének szekvenciaanalízisével, az AID mRNS expressziót valós idejű RT-PCR-el, valamint a genom-instabilitást nagy felbontású komparatív genomikus hibridizációt (HR-CGH) alkalmazva.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-12-06


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )