Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Varga Gábor
Fogeredetű posztnatális őssejtek izolálása és jellemzése

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
elméleti orvostudományok
Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Varga Gábor
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem Orálbiológiai Tanszék
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Az emberi szervezet jelentős mértékben képes a regenerációra. Egyes szövetekben, mint a vérképző sejtek vagy az epithelium, életünk során a sejtek folyamatosan osztódnak és regenerálódnak, míg más szövetek sejtjeinek megújulása sokkal lassabb, és csak bizonyos biológiai jelekre indul meg. Ez a megújulási képesség a szövetekben megtalálható, különböző mértékben elkötelezett őssejteknek/progenitor sejteknek köszönhető. A posztnatális őssejtek kapcsán tett felfedezések, felvetették a lehetőséget, hogy a fog eredetű szövetek ugyancsak tartalmaznak hasonló sejteket. A csontvelői őssejtek izolálásakor alkalmazott módszerek felhasználásával végzett kutatások alapján mára világossá vált, hogy ezekben a szövetekben is találhatóak magas proliferációs aktivitással rendelkező, klonogén sejtek.

Vizsgálataink célja emberi fogbélből és parodontális ligamentumból származó őssejtek izolálása és jellemzése, in vitro modell-rendszerek és eljárások kidolgozása a fogeredetű, és így potenciálisan a fogak és a parodontális szövetek részleges vagy teljes regenerációjára felhasználható őssejtek azonosítására, izolálására és fejlődési, differenciálódási képességeik meghatározására. Mukánk során emberi maradó (dental pulp stem cell=DPSC) és tejfogak pulpájából (stem cells from human exfoliated deciduous teeth=SHED) és a parodontális ligamentumból (periodontal ligament stem cells=PDLSC) preparálunk pluripotens őssejteket tartalmazó sejtkultúrákat.

Munkánk során emberi fogbélből és parodontális ligamentumból származó fogeredetű őssejtek izolálunk és sejtkultúrában tartunk, tenyésztünk, vizsgáljuk a sejtek proliferációs képességét és klonogenitását. A DPSC, SHED és PLDSC sejtek differenciációs és transzdifferenciációs képességének ugyancsak tanulmányozzuk, elsősorban mineralizációs és neuronális irányban.A csont morfogenikus faktorok (BMP) szerepének vizsgálata a differenciálódásban és a proliferációban külön figyelmet szentelünk. Az utóbbi években az indukálható génexpresszió megvalósítására genetikai módszerek jelentek meg, melyek közül a tetracyclin-indukálható (Tet-ON) rendszerek különösen jónak bizonyultak számos biológiai alkalmazásban. A kutatómunkánk során egy Tet-ON alapú génterápiai módszert tervezünk, mely újfajta módon képes a BMP szintézis in situ szabályozására, és így egy őssejteket alkalmazó regeneratív eljárásban a BMP aktivitása kontollálhatóvá válik. Feltételezzük, hogy a genetikailag módosított sejtekben a BMP-2, BMP-4 és a BMP-7 expressziója és osteoinduktív hatása szabályozható a doxycyclin bevitelével. Ez a szabályozott expresszió a differenciáció előre tervezhető kimeneteléhez, ezáltal pedig szabályozható fog, fogágy és csont regenerációjához vezethet. Mindezek mellett célunk egyes extracelluláris mátrixkomponensek, ezek közül is a bone sialoprotein (BSP), osteopontin (OPN) és amelotin (AMTN) szerepének vizsgálata a differenciálódásban és a proliferációban. A fenti munkák végső célja a fogeredetű őssejtek in vivo alkalmazásának megalapozása.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )