Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Mócsai Attila
A csontanyagcserében szerepet játszó molekuláris mechanizmusok

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Mócsai Attila
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A téma célja az csontanyagcsere molekuláris alapjainak megértése egészséges és kóros állapotokban. A kísérleti munka során egyrészt az osteoclastok működéséhez elengedhetetlen jelátviteli folyamatokat jellemezzük egér csontvelőből, illetve humán perifériás leukocytákból in vitro differenciáltatott sejteken, másrészt vizsgáljuk az egyes fehérjék génjeiben fellépő mutációk szerepét humán csontanyagcsere-betegségekben.

A téma szorosan kapcsolódik azon nemrég tett megfigyelésünkhöz, mely szerint több, az az immunrendszer működésében szerepet játszó fehérje (a DAP12, az FcR és a Syk) elengedhetetlen az osteoclastok fejlődéséhez és az in vitro, illetve in vivo csontlebontáshoz (Mócsai és mtsai, PNAS 2004, 101: 6158-6163). Kísérleteinkben knockout egerek csontvelejéből, illetve humán perifériás leukocytákból in vitro differenciáltatott osteoclastok segítségével fogjuk továbbvizsgálni a fenti fehérjéknek a csontanyagcserében való részvételét, aktivációjuk mechanizmusát, illetve az tőlük disztális jelátviteli utakat. Konfokális mikroszkópia segítségével jellemezzük továbbá ezen fehérjéknek, illetve az osteoclastok fejlődésében ismert szerepet játszó 3-integrineknek és Src-kinázoknak az sejtek fúziója és adhéziója, illetve a csontlebontás folyamatai során.

Kísérleteink másik részében arra keresünk választ, hogy a fenti fehérjék génjeiben található polimorfizmusoknak, illetve mutációknak szerepe lehet-e humán csontanyagcsere-betegségek (elsősorban osteoporosis) kialakulásában. Kísérleteinkben először az Src fehérje génjére koncentrálunk, mivel ennek a fehérjének a hiánya egyedül is igen kifejezett osteopetrosist eredményez transzgénikus (knockout) egerekben. Először az egészséges humán populációban hőmérséklet-grádiens gélelektroforézissel jellemezzük az SRC gén kódoló exonjainak polimorfizmusait, majd a Semmelweis Egyetem I. Belklinikáján működő Osteoporosis Központ beteganyagán vizsgáljuk az egyes polimorfizmusoknak a klinikai képpel való összefüggését. Későbbi terveink között szerepel ugyanezen vizsgálatok elvégzése a fent említett többi fehérjét (DAP12, FcR, Syk, 3-integrin) kódoló géneken is.

A kísérletek anyagi hátterét elsősorban az angliai Wellcome Trust által nyújtott kutatási támogatás biztosítja.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )