Témakiírás
 
Herger Csabáné
Polgári állam és egyházi autonómia. A magyar modernizáció és az európai modellek

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Herger Csabáné
helyszín (magyar oldal): PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
helyszín rövidítés: ÁJK


A kutatási téma leírása:

A kurzus az egyházak és az állam közötti viszony modernizálásának tipikus útjait tekinti át a nyugati kereszténység területére koncentrálva (Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Németország/Ausztria). Bemutatja a polgári modernizáció, valamint a lelkiismereti- és vallásszabadság összefüggéseit a 19-20. századi magyar politikai kultúrában. A magyar egyházügyi modernizáció sajátos kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel három területre, az állami egyházjogra, az egyházi autonómiára valamint a felekezeti jogegyenlőség törvényi biztosítására illetve gyakorlati érvényesülésére.

felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2020-06-19