Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Rosivall László
A VEGF, az AngII, relaxin és renin (prorenin) hatása az endotheliális fenesztrációra és permeabilitásra

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
elméleti orvostudományok
Elméleti- és Transzlációs orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Rosivall László
helyszín (magyar oldal): Kórélettani Intézet
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Elsőként figyeltük meg, hogy a vese afferens arterioláinak disztális szakaszán az endothelium szokatlan módon fenesztrált. A fenesztráció szerepet játszhat a renin elválasztás, a glomeruláris filtráció ezen keresztül a só-víz háztartás és a vérnyomás szabályozásában. A fenesztráció tulajdonságainak és kialakulási mechanizmusának megismerése új utakat nyithat a hemodinamikai eredetű glomeruláris károsodások és a hypertonia betegség megelőzésében. Kísérleteinkben vizsgáljuk a VEGF, az AngII, relaxin és renin (prorenin) hatását az endotheliális fenesztrációra és permeabilitásra.
A kezeléskor a sejtfelszínen bekövetkező változásokat atomerő mikroszkóppal (AFM) és elektronmikroszkóppal tanulmányozzuk. AFM-el az endotél sejtfelszínről nanométer felbontású kép nyerhető, amely révén nem csupán a fenesztrátumok száma, hanem azok lefutása, struktúrája is tanulmányozható.
A permeabilitást az úgynevezett Transwell-assay modellben fluoreszcensen jelzett, adott molekulaméretű dextrán segítségével mérjük. Mivel ez a módszer csak rövidtávú vizsgálatra alkalmas, a hosszú távú permeabilitás változásokat az endotél sejtréteg elektromos ellenállásának (impedanciájának) mérésével, ECIS készülék segítségével végezzük.
Western blottal és immuncitokémiával vizsgáljuk, hogy a különböző kezelések milyen intracelluláris jelátviteli utakat aktiválnak. Kiemelten foglalkozunk a MAP kináz útvonal (különösen a p38), a kis G-fehérjék és az aktin citoszkeleton szerepével az endoteliális permeabilitás és fenesztráció szabályozásában. Laser scanning mikroszkóp és Ca2+-szenzítiv festék segítségével vizsgáljuk a különböző kezelésekre kialakuló Ca2+-választ.
Vizsgáljuk a különböző kezelésekre bekövetkező PV-1 fehérje mRNS szint változását real-time PCR-el. A PV-1 fehérje, amely a fenesztrátumokban található, fontos szerepet játszhat a fenesztrátumok kialakulásában, így az endoteliális permeabilitás változásában is.
Vizsgálatainkat köldökzsinór véna eredetű, primer endotélen (HUVEC) illetve mikrovaszkuláris eredetű, immortalizált, endotél sejtvonalon (HMEC-1) végezzük, de tervezzük a glomerulus eredetű, primer endotél sejtek izolálásának beállítását is.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2019-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )