Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tóth-Heyn Péter
Az újszülött és gyermekgyógyászati intenzív ellátás morbiditását és mortalitását befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a szénhidrát anyagcsere primer és se

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Tóth-Heyn Péter
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Az újszülött és gyermekgyógyászati intenzív ellátás morbiditását és mortalitását befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a szénhidrát anyagcsere primer és secunder zavaraira


Bevezetés
Az intenzív ellátás során bekövetkező halálesetek túlnyomó többsége egy néhány napon túl bekövetkező szervi elégtelenséghez köthető, mely gyakran szeptikus állapot következménye. A szervi elégtelenség kialakulásának okai között elsősorban az infectiora való fokozott hajlam, illetve az infectiora adott igen kifejezett szisztémás gyulladásos válaszreakció említendő.
A vascularis endothelium mind az infectiok kontrolljában, mind a gyulladásos reakcióban központi szerepet játszik. Sokrétű szerepéhez tartozik az értónus lokális szabályozása útján a szöveti perfúzió befolyásolása, illetve az egyes tápanyagok szövetekhez való eljutásának biztosítása is. Az endothel aktiválódása és az adhesios molekulák expressioja nélkülözhetetlen lépése a leukocyta aktivációnak, adhesionak és migrációnak. Ez a folyamat ugyanakkor reaktív oxigén gyökök képződése útján hozzájárul a szöveti károsodáshoz. Ezzel párhuzamosan fokozódik a vascularis permeabilitás és a coagulatios készség. Végső soron a fokozott gyulladásos reakció következménye szöveti hypoperfusio, hypoxia és szervelégtelenség lehet.
A fenti összefoglaló nyilvánvalóan leegyszerűsítése egy rendkívül komplex folyamatnak, melyben mind agresszív, mind protektív tényezők sora: cytokinek, adhesios molekulák, az NO és sok egyéb molekula vesz részt, számos ponton lehetőséget nyújtva a reakció potenciális befolyásolására. A fent említettek értelmében azonban a gyulladásos reakció fékezésére tehető beavatkozások tompíthatják a szisztémás infectio gátlását is.
Az elmúlt évek intenzív terápiás irodalma számos fontos közleményben foglalkozott a hyperglycaemia pro-, és az inzulin kezelés anti-inflammatorikus hatásával, melyek döntő befolyással lehetnek az akut állapotok kimenetelére. A diabeteses ketoacidosis értékes prototípusa lehet a szervelégtelenség veszélyével járó akut kórképeknek, amennyiben gyakran infectiohoz kapcsolódóan alakul ki, valamint súlyos metabolikus és folyadék-elektrolit eltérésekkel jár. A diabetes mellitus kialakulásában köztudottan immunmechanizmusok játszanak elsődleges szerepet. Ugyanakkor a diabeteses akut anyagcsere-felborulás, a diabeteses ketoacidózis során lejátszódó immunológiai változásokról alig tudunk valamit.A vizsgálati program célja
A tervezett kutatások általánosságban az újszülött és gyermekgyógyászati intenzív kezelés során jelentkező szénhidrát anyagcsere-zavarok és immunológiai/inflammatorikus reakciók összefüggését, valamint ezek hatását az akut állapot kimenetelére hivatottak vizsgálni. A betegségek heterogenitása miatt célszerűnek látszik ugyanakkor kiemelten foglalkozni a diabeteses ketoacidózis nagyjából egységes pathophysiologiai folyamata során fellépő változásokkal, különös tekintettel arra, hogy ebben az állapotban izoláltan és standardizáltan vizsgálható a hyperglycaemia és az inzulin kezelés hatása.

A vizsgált betegek, az alkalmazott metodikák
A kutatásokba elsősorban a Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika Intenzív, Neonatalis Intenzív és Diabetes Osztályának betegeit vonnánk be. A vizsgálat céljainak megfelelő betegek elsősorban az akut légzészavar illetve szisztémás infectio miatt kezelt újszülöttek és gyermekek köréből kerülhetnek ki. A Diabetes Osztályon gondozott mintegy négyszáz 1-es típusú beteg közül évente körülbelül 40-50 szorul kezelésre akut anyagcsere-felborulás miatt. Az immunológiai változások gyermekeknél történő jellemzése mellett a tervezett vizsgálatok érdekes aspektusa lehet az eredmények összehasonlítása felnőtt-intenzív osztályon mért reakciókkal. Ennek megfelelően a kutatásokban ilyen irányú együttműködésre is törekszünk.
A tervezett program kivitelezése során fel kívánjuk használni a Magyar Tudományos Akadémia-Semmelweis Egyetem I.sz Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekgyógyászati és Nephrologiai Kutatócsoport Laboratórium kutatási potenciálját: az itt rendelkezésre álló nagy teljesíményű sorter kapacitással ellátott áramlási citométert, valamint a tömegspektrométert. Ezekkel a módszerekkel igen kis mennyiségű vérből tudjuk meghatározni az egyes lymphocyta szubpopulációk aktivációját, számos cytokin és adhesios molekula keringő szintjének változását. A vércukor változások szoros nyomon követésére a klinikán már rendszeresen alkalmazott folyamatos glukóz szenzor (CGMS) alkalmazása nyújt lehetőséget.

A vizsgálatok jelentősége és várható haszna
Az intenzív ellátás során jelentkező cukoranyagcsere-zavarok szoros kontrollja igazoltan jelentős befolyással van az akut állapotok kimenetelére. Az újszülött és gyermekgyógyászati intenzív terápiában nem áll rendelkezésünkre kellő adat erre vonatkozóan, illetve a pontos hatásmechanizmus leírása még felnőttekben is hiányos. Tervezett kutatásaink eredménye tehát mind a pathophysiologiai folyamatok pontosabb megértését, mind a gyermek-intenzív ellátás hatékonyságának javulását szolgálhatják, bizonyítékot szolgáltatva az anyagcsere-felborulás káros immunológiai hatásáról, illetve a szoros anyagcsere-kontroll szükségességéről gyermekek esetében is.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-05-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )