Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
ÖRÖKLETES BŐRGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK (GENODERMATOSISOK) MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Medvecz Márta
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

ELŐZMÉNYEK: A Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján működő MTA-SE Bőrgyógyászati Genetikai és Immunológiai Kutatócsoport Közép-Európában egyedülálló módon egy centrumban végzi számos genodermatosis molekuláris genetikai vizsgálatát. A bőr örökletes adhéziós, hólyagképződéshez vezető és/vagy elszarusodási zavaraiban 16 gén rutinszerű vizsgálatát végzi (VII. típusú kollagén-COL7A1, keratin5- KRT5, keratin14- KRT14, keratin9- KRT9, keratin86- KRT86, keratin83- KRT83, keratin81- KRT81, laminin 5 alfa lánc: LAMA3, beta lánc-LAMB3,gamma lánc LAMC2, keratinocyta transzglutamináz-TGM1, lipid ABC transzporter ABCA12, emopamil kötő fehérje (delta7-delta8 szteroid izomeráz)-EBP, Kazal-típusú szerin-proteáz inhibitor-SPINK5, Ca2+-pumpák-ATP2A2 és ATP2C1). A betegek gondozását klinikánk gyermek bőrgyógyászati-genetikai szakambulanciája végzi, a genetikai vizsgálatok alapját képező pontos klinikai besorolás, klasszifikáció szoros team munkában zajlik. A vizsgálatokhoz szükséges etikai engedéllyel rendelkezünk: TUKEB 164/1997-98.
I.2. METODIKA
• Családfa feltérképezése, öröklődésmenet vizsgálat
• Klasszifikáció, pontos klinikai besorolás
• Hisztopatológia
• Immunfluoreszcens antigén mapping
• Ultrastrukturális elemzés
• DNS-izolálás
• PCR amplifikáció
• Heteroduplex analízis, konformációszenzitív gél-elektroforézis
• Automata szekvencia analízis
• Mutációverifikálás restrikciós endonukleázok segítségével
• RNS izolálás bőrbiopsziás mintákból ill. keratiocyta kultúrákból
• Génexpresszió vizsgálata, real-time kvantitatív PCR
• Génexpresszió vizsgálata cDNS array segítségével

I.3. ADHÉZIÓS, HÓLYAGKÉPZŐDÉSHEZ VEZETŐ KÓRKÉPEK

1.3.1.Célkitűzés, kutatási terv
A herediter epidermolysis bullosa (EB) betegségcsoportra a hám fokozott sérülékenysége jellemző: a bőrön és a nyálkahártyákon a traumára vagy látszólag spontán fellépő hólyagképződés zajlik, mely a dermo-epidermális határzónában történik.
Klasszikus klinikai felosztása a hólyagképződés szintjét is figyelembevevő módon történt: epidermolysis bullosa simplex (bazális keratinocyták), epidermolysis bullosa junctionalis (lamina lucida), epidermolysis bullosa dystrophica (sublamina densa, anchor-rostok).
Az elmúlt évtizedben a genodermatosisok kutatása világszerte felgyorsult. A bevezetett új technikák segítségével a klinikailag, hisztológiailag és prognosztikailag is jelentősen különböző epidermolysis bullosa alcsoportok hátterében sikerült az érintett molekulák és betegség gének azonosítása (EB simplex-keratin 5/14, plectin, EB junctionalis-XVII kollagén, laminin 5 és integrin gének, EB dystrophica-kollagén VII.). Ezen betegség gének közül a keratin 5/14, laminin 5 beta láns és VII. típusú kollagén vizsgálatát laborunk rutinszerűen végzi.
A doktori program célja további gének vizsgálatának bevezetése, a korábbi munkák nagyobb esetszámra való kiterjesztése, genotípus-fenotípus korreláció elemzése, továbbá az előtanulmányok során azonosított génmutációk hatásmechanizmusának génexpressziós, RNS-szintű vizsgálata.

I.3.2. Várható eredmények
A kutatómunka eredményeinek gyakorlati felhasználása a genetikai prevencióban, lethalis kiementelű vagy az életminőséget nagyfokban rontó kórformák esetében a DNS alapú prenatális diagnosztikában biztosított.
Korábbi vizsgálataink során számos új mutáció azonosítása mellett a legjelentősebb és a mutáció detekciós stratégiát befolyásoló megfigyelésünk volt a közép-európai epidermolysis bullosa dystrophica beteg populációban mintegy 12,8%-os gyakorisággal előforduló rekurráló COL7A1 425AG, K142R splice site mutáció azonosítása. Reményeink szerint, vizsgálatainkat nagyobb esetszámra emelve, hasonló, a régió sajátosságait tükröző rekurráló mutációk azonosítására nyílik lehetőség.
Vizsgálataink eredményeit esetlegesen a későbbiekben reális közelségbe kerülő szomatikus génterápiában is hasznosítani lehet.
1.3.3.Együttműködés
Freiburgi Egyetem Bőrgyógyászati klinikája (Prof. Dr. Leena Bruckner-Tuderman).
I.4 ELSZARUSODÁSI ZAVAROK

I.4.1Célkitűzés, kutatási terv
Az autoszomális recesszív congenitalis ichthyosisok (ARCI) hátterében a keratinocyta transzglutamináz gén (TGM1) ill. a lipid ABC transzporter ABCA12 mutációi állhatnak. A kórkép igen különböző súlyosságú és klinikai megjelenésű képe mögött (lamellaris ichthyosis, congenitalis ichthyosiform erythroderma, Harlequin fetus) viszonylag jól jellemezhető ultrastrukturális háttér igazolható, ennek alapján viszgálatba vonhatóan a TGM1 v. ABCA12 mutáció suspect ichthyosisos betegek.
A rendkívül ritka, Conradi-Hünermann-Happle szindróma vizsgálata során a bőr lipianyagcseréjében zavarát okozó enzim fehérje (emopamyl-kötő fehérje, szteroid izomeráz) génjének mutációit találtuk. Célunk a hasonló genotípusú chondrodysplasia punctata suspect gyermekek körében rutinszerű genetikai analízist végezni.
A spink5 Kazal típusú szerin proteáz inhibitor gén, melynek mutációja a Comèl-Netherton szindróma tünetegyüttest okozza, a bőr elszarusodási folyamataiban fontos regulációs szerepet játszik. A gén kifejeződése megváltozik egyes daganatos bőrbetegségek esetében is. Céljaink közé tartozik a spink5 gén expressziójának vizsgálata a bőrben a kis esetszámú Comèl-Netherton szindrómában szenvedő betegekben, esetlegesen a későbbiekben atópiás, tumoros elváltozások esetén, továbbá egyéb kornifikációs zavarokkal járó megbetegedésekben.
ATP2A2 és ATP2C1 mutációk analízise Darier betegségben és Hailey-Hailey betegségben (bőrbetegséget okozó ubiquiter, nem csak a hámban expresszálódó Ca-pumpa fehérjék).
Haj-specifikus keratin gének (KRT86, KRT83, KRT81) mutációanalízise a bőrfüggelékek ritka örörkletes betegségeiben (pl. monilethrix).

I.4.2.Várható eredmények
Eredményeinket elsősorban a genetikai prevenció terén, DNS alapú prenatális diagnosztikában tervezzük felhasználni.
1.4.3.Együttműködés
Münsteri Egyetem Bőrgyógyászati klinikája (Prof. Dr. Heiko Traupe).

A téma célkitűzései összefoglalva:

A doktori program hallgatójának feladata további gének vizsgálatának bevezetése, a korábbi munkák nagyobb esetszámra való kiterjesztése, genotípus-fenotípus korreláció elemzése, továbbá az előtanulmányok során azonosított génmutációk hatásmechanizmusának génexpressziós, RNS-szintű vizsgálata.
A kutatómunka eredményeinek gyakorlati felhasználása a genetikai prevencióban, lethalis kiementelű vagy az életminőséget nagyfokban rontó kórformák esetében a DNS alapú prenatális diagnosztikában biztosított.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-05-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )