Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Igaz Péter
Mikro-RNS vizsgálatok endokrin daganatokban

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Igaz Péter
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Bevezetés:
Az utóbbi évtized molekuláris biológiai kutatásainak egyik legjelentősebb eredményének a mikro-RNS-k felfedezése és jelentőségük felismerése tekinthető. Bár még számos kérdés tisztázásra vár, úgy tűnik, hogy a kis molekulasúlyú mikro-RNS-k számos alapvető sejtélettani folyamat pl. a sejtproliferáció, differenciáció, apoptosis szabályozásában meghatározó szerepet játszanak. A mikro RNS-k az mRNS-k transzlációjának gátlásán ill. egyes esetekben azok lebontása révén befolyásolják a sejtek működését.
A mikro-RNS-k pontos száma nem ismert, jelenleg kb. 300 humán képviselőjüket ismerjük, mindazonáltal számuk folyamatosan növekszik és funkcióikról is mind többet tudunk. Úgy tűnik, hogy a mikro-RNS-k expressziós mintázata az adott sejtre ill. differenciálódási állapotára jellemző, és a differenciálódás ill. kórfolyamatok során megváltozhat. Számos alapvető homeosztatikus rendszer működésében játszanak mikro-RNS-k lényeges szerepet. Ismert pl. az inzulinszekréció szabályozásában, adipocyták fejlődésében valamint az immunrendszer működésében betöltött szerepük.
Tekintettel arra, hogy a mikro-RNS-k kulcsfontosságú sejtfolyamatok szabályozásában játszanak szerepet, nem meglepő, hogy megváltozott működésüknek humán betegségekben is szerepet tulajdonítanak. Különösen fontos szerepük lehet a daganatos betegségek patogenezisében, ahol a mikro-RNS-k az onkogén és tumor szuppresszor aktivitást mutatnak.. Erre már napjainkban is több tanulmány utal, amelyekben pl. az emlő, máj és malignus haematológiai daganatok esetében észlelték megváltozott expressziójukat. Egyes adatok azt valószínűsítik, hogy a mikro-RNS-k expressziós mintázata a daganatok osztályozásában is jól használható, sőt hasznosságuk a DNS-microarray vizsgálatokat is felülmúlhatja elsősorban azáltal, hogy az ismert mikro-RNS-k korlátozott száma és nagyfokú szöveti specifitása folytán egyértelmű klasszifikációt tesz lehetővé. A mikro-RNS-k expressziós mintázatának tanulmányozására a DNS-microarray módszerhez hasonló bioinformatikai módszereket fejlesztettek ki.
Az endokrin szervek daganatai közül a pajzsmirigy papilláris és folliculáris daganataiban észleltek jellemző mikro-RNS expressziós mintázatokat. E területen a mikro-RNS-k gyakorlati diagnosztikai alkalmazása is lehetséges már, segítségükkel biztonsággal különíthetők el a szövettani vizsgálattal megbízhatóan nem differenciálható benignus follicularis adenomák és carcinomák.

Vizsgálataink célkitűzései
1. Endokrin daganatok mikro-RNS mintázatait tervezzük tanulmányozni, elsősorban a mellékvese daganatainak felhasználásával, hiszen a nemzetközi irodalomban e téren – ismereteink szerint – a téma beadásakor tanulmány még nem került közlésre.
2. Összefüggések keresése a mikro RNS expressziós mintázatok és a daganatok klinikai viselkedése között.
3. A mellékvese-daganatok mikro RNS mintázatokon alapuló osztályozásának megkísérlése.


Tervezett módszerek
Mellékvese-daganatokból származó szövetmintákat mellékvese daganatok miatti műtétek során eltávolításra került műtéti preparátumokból, egészséges szövetmintákat egyéb daganatok (elsősorban malignus vese) eltávolítása során nyert mellékvesékből nyerünk. A funkcionális genomikai vizsgálatokhoz szükséges mellékvese szövetminták gyűjtéséhez ETT engedéllyel rendelkezünk, e minták gyűjtése már megkezdődött.
Tervezett vizsgálati csoportok:
1. egészséges mellékvese szövetminták
2. jóindulatú, hormonálisan inaktív mellékvesekéreg daganatok
3. jóindulatú, kortizoltermelő mellékvesekéreg adenomák (Cushing-szindróma)
4. jóindulatú, aldoszterontermelő adenomák (Conn-szindróma)
5. rosszindulatú daganatok
6. mellékvesevelő-daganatok (phaeochromocytoma)
Csoportonként 5-10 daganatminta vizsgálatát tervezzük.
A szövetmintákból RNS-izolálást követően a mikro RNS-k expressziós mintázatának meghatározására microarray vizsgálatot tervezünk a Semmelweis Egyetem Központi Microarray Laboratóriumában Agilent technológiával. A várható eltérések megerősítése céljából speciális real-time RT-PCR vizsgálatokat tervezünk.

Vizsgálataink jelentősége
Az expressziós mintázatok összevetésével az adott daganattípusra jellemző mintázatokat állapíthatjuk meg. Eredményeinket a daganatok klinikai viselkedésével egybevetve, a klinikai viselkedéssel összefüggésbe hozható, esetleg azt előrejelző adatokra nyerhetünk szert.
Lehetséges, hogy a mikro-RNS mintázatokkal a daganatok osztályozása is lehetséges lesz, ami a klinikai gyakorlatban is alkalmazható eredmény lenne.

Irodalom:
Bartel DP: MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism and function. Cell, 2004, 116,
281-297.

Cuellar TL, McManus MT: MicroRNAs and endocrine biology. J Endocrinol, 2005, 187, 327-
332.

He H, Jazdzewski K, Li W, Liyanarachchi S, NagyR, Volinia S, Calin GA, Liu C, Franssila
K, Suster S, Kloos RT, Croce CM, de la Chapelle A: The role of microRNA genes in papillary thyroid carcinoma. PNAS, 2005, 102, 19075-19080

Lu J, Getz G, Miska EA, Alvarez-Saavedra E, Lamb J, Peck D, Sweet-Cordero A, Ebert BL,
Mak RH, Ferrando AA, Downing JR, Jacks T, Horvitz RH, Golub TR: MicroRNA expression profiles classify human cancers. Nature, 2005, 435, 834-838.

Tsuchiya S, Okuno Y, Tsujimoto G: MicroRNA: biogenetic and functional mechanisms and
involvements in cell differentiation and cancer. J Pharmacol Sci, 2006, 101, 267-270.

Weber F, Teresi RE, Broelsch CE, Frilling A, Eng C: A limited set of human microRNA is
deregulated in follicular thyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab, 2006, 91, 3584-3591.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-05-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )