Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tátrai-Németh Katalin
Innovációs lehetőségek a közétkeztetés területein

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
egészségtudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Tátrai-Németh Katalin
helyszín (magyar oldal): SE Egészségtudományi Kar
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A közétkeztetés a társadalmi közös szükséglet kielégítését szolgáló, az állam által vállalt feladat (az állam szabályozza a közétkeztetést, közvetlenül vagy közvetve támogatást és hozzájárulást biztosít a rászorulóknak) melynek magvalósítása döntően az államháztartás különböző alrendszerein keresztül, illetve részben más tulajdonosi formában, mint egyházi szervezetekben, alapítványokban, különböző társulásokban történik. A közétkeztetést közel 1,6 millió fő ellátott (a.) gyermek és diákétkeztetés, b.) kórházélelmezés, c.) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások keretében nyújtott közétkeztetés (KENYSZI), bölcsődék, családi napközik élelmezési ellátása) és alkalmazott veszi igénybe. Ezen felül vannak olyan területek, mint a büntetés végrehajtás és a honvédség, amelyekre eltérő jogszabályi rendelkezések vonatkoznak.
A közétkeztetés feladata az objektív és szubjektív igények kielégítésén túl a korszerű, betegség megelőző élelmezés, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása és a kultúrált étkezés biztosítása.
A közétkeztetés jogi szabályozásának hiányossága, társadalmi megítélése, a gazdasági- társadalmi környezeti változások szükségessé teszik a közétkeztetés reformját, a jelenlegi közétkeztetési rendszer változtatását. Kutatásunk táplálkozástudományi és gazdálkodási kérdéseket foglal magába, melyet a közétkeztetés különböző területein (gyermekélelmezés, szociális ellátás, gyógyélelmezés, idősek ellátás) végzünk.

Kutatás területei, módszerei, várható eredmények

1. A közétkeztetést igénybevevők szükséglet-kielégítésének gazdasági háttere

A közétkeztetést igénybevevők életkora, egészségi állapota, fizikai aktivitása befolyásolja az ellátás során biztosítandó makro- és mikrotápanyagok mennyiségét, összetételét, melynek aránya függ a biztosított étkezések számától. A közétkeztetésnek erre a feladatra meghatározott költségvetési keret áll rendelkezésre. A kutatás során a különböző közétkeztetési formák esetében étlapelemzéssel, tápanyag- és egyéb gazdasági számításokkal vizsgáljuk, milyen összefüggés fedezhető fel a biztosított tápanyag és a jelenlegi finanszírozási rendszer között. Vizsgáljuk továbbá, hogy a családélelmezés minőségileg, mennyiségileg és milyen Ft ráfordítással tudja kiegészíteni a hiányzó tápanyagokat. Kutatásunk során felmérjük a közétkeztetésben részesülő hátrányosan érintett lakossági csoportokat, melyek tápanyag ellátási szempontból veszélyeztetetnek minősülnek. Modell értékű élelmezési programot dolgozunk ki a probléma megoldására

2. Az élelmezést befolyásoló tényezők innovatív vizsgálata

A közétkeztetés társadalmi, gazdasági, jogi hátterének elemzése mellett a működést meghatározó tulajdonviszony, belső szervezeti felépítés, technológia háttér tanulmányozását tűztük ki a vizsgálat céljául. A különböző közétkeztetési formákon belül vizsgáljuk az adott élelmezési üzem működésének feltételeit, gazdálkodási eredményeit, hatékonyság elemzést végzünk, megtervezzük a szükséges racionalizációs eljárásokat, prognosztizáljuk a várható gazdasági eredményeket.3. A közétkeztetési piac átalakulásának gazdasági elemzése átszervezés

A közétkeztetés társadalmi megítélése, gazdasági jelentősége indokolja a probléma napirendre tűzését. A jogi szabályozás hiánya következtében kialakult kaotikus állapot indokolttá teszi a jelenlegi helyzet újragondolását, megújítását. A meglévő reformkísérletek megvalósítása, a „minta menza” program, a közbeszerzési eljárás rendszerének átalakítása, a közétkeztetési piac tanulmányokkal való alátámasztása a kutatás célja. A közétkeztetés adott területének innovatív változásán keresztül vizsgáljuk a rendszer átalakításának előnyét, az üzemeltető és a fogyasztó szemszögéből.

4. Minőségbiztosítás a közétkeztetésben (stratégia, folyamat, szervezet, feedback

Kutatásunk a közétkeztetés elsősorban a gyógyélelmezés minőségfejlesztésére fókuszál Az élelmezés különböző dimenzióiban - mint a stratégia, szervezet, folyamat, személyi- és tárgyi feltételek - SWOT elemzést végzünk, majd megtervezzük a minőségfejlesztés lépéseit. A betegélelmezés minőségfejlesztése magába kell, hogy foglalja a diétás ellátás témakörét is. Meghatározzuk a standard szinteket, kidolgozzuk és értékeljük a betegélelmezés indikátorait, gazdasági számításokkal alátámasztva vizsgáljuk a várható eredményeket. Vizsgáljuk az élelmezési, a dietatikai szolgálat, valamint az ápolási szolgálat szerepét a gyógyélelmezésben. Értékeljük a betegelégedettségi vizsgálat szerepét.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2019-10-10


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )