Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Hollós Sándor
Oktatásfejlesztési lehetőségek az egészségügyi felsőoktatási szakképzésekben. Az ápolás és az oktatás paradigmái a XXI. században

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
egészségtudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Hollós Sándor
helyszín (magyar oldal): Állami Egészségügyi Központ
helyszín rövidítés: ÁEK


A kutatási téma leírása:

Az egészségügyi szakemberek képzése különleges része a felsőoktatásnak. Számos tudományterületről származó magas szintű szakmai ismeretek és azok alkalmazásának a képessége mellett a tevékenység hiteles magatartását is el kell sajátítani.
A szakképzési kérdések kiindulópontja mindenkor az „ideális” szakember paradigmája kell, hogy legyen
A kutatási téma célkitűzése az ápolás történetének áttekintése, ápolás- és oktatáselméleti kérdések felvetése. Választ kapni arra, hogy a szakmai és társadalmi körülmények változásai milyen új kihívásokat jelentenek az az ápolás és az egészségügyi felsőoktatás számára, az ápolási rendszereknek és a felsőoktatásnak milyen lehetőségei adódhatnak ezek megválaszolására, a társadalom hogy fogadja ezeket.
Vizsgálni kívánja a hivatásszerep alakulását és törekszik feltárni az oktatásfejlesztés lehetőségeit.

Az ápolók társadalmi szerepvállalásának a fokozódása, az ápolástudomány önálló tudományként történő elismerése kiteljesíti az ápolói hivatást és új feladatokat ad az egészségügyi felsőoktatás számára is.
A globalizáció által indukált reformfolyamatok érintik a felsőoktatás egészét (Bologna folyamat), s ezen belül kikövetelik az egészségügyi felsőoktatásnak nemcsak a pluralizációját, de a képzési folyamat teljes újragondolását is oktatáselméleti, módszertani, szervezési és gazdaságossági szempontokból egyaránt.
A számos nemzetközi munkacsoportban zajló vizsgálat eredményeként kialakulni látszik egy nemzetközileg elfogadott, egységesen értelmezett oktatáselméleti terminológia és elemzési módszertan, mely lehetővé teszi az egyes képzési programok átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, a hatékony kommunikációt valamennyi érdekelt fél között.

A teljesség igénye nélkül kutatási célja a változások intézményi, gyakorlati megvalósításának néhány gyakorlati megvalósulásának „jó példaként – good practice” elemzése. Ehhez kapcsolódóan validitási vizsgálatokra is lehetőséget ad.

Témakör specifikus európai, hazai és intézményi minőségbiztosítás viszonyának vizsgálata. Standardok és protokollok kidolgozása és értékelése

Módszereiben az irodalomelemzésen kívül a nemzetközi kutatási halózatokba történő internet alapú bekapcsolódást és aktív együttműködést is tervbe veszi (TUNING, COHEHRE, EUA munkacsoportok)

Finanszírozásában EU pályázatokatis is igénybe kíván venni (Erasmus, Leonardo)
A kutatási téma keretében lehetséges / felkínált kutatási témakörök:


A kompetenciák és a tanulmányi kimenetek viszonya a gyakorlatban
Kompetenciák validitási vizsgálata
Új oktatási módszerek bevezetése
A gyakorlati oktatók felkészítése – programfejlesztés és validálás
Formalis és informális tanulás
Felsőoktatás és szakképzés viszonya
ECTS és VECTS
Minőségbiztosítás és –fejlesztés, indikátorok validálása az egészségügyi
felsőoktatásban

A betegjogok érvényesülése a postmodern ápolásban
Ápolás és a lakosság egészségi állapotának kapcsolata
Kritikus állapot és személyiség orientált ápolás
Minőségbiztosítás és költséghatékonyság az ápolásban
Feladat delegálás mint kompetencia
Ápolási struktúrák elemzése.
Felsőoktatásban résztvevők felkészítése a leendő
Egészségnevelési tevékenységükre.


A felterjesztett kutatási téma teljes mértékben magában foglalja a jelenlegi két hallgató kutatásainak témakörét.. A felterjesztett téma továbbra is biztosítja a jelenlegi két hallgató akadálytalan továbbhaladását.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2019-10-10


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )