Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Szabó Andrea
2.Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata...

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szegedi Tudományegyetem
elméleti orvostudományok
Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Szabó Andrea
helyszín (magyar oldal): SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani intézet
helyszín rövidítés: SMI


A kutatási téma leírása:

Trauma, ortopéd-traumatológiai beavatkozások és a csont anyagcserét befolyásoló farmakológiai kezelések makro- és mikrokeringési következményeinek vizsgálata és befolyásolása

Traumatológiai, ortopédiai kóresetek, törések és lágyrész sérülések általános jellemzője a végtagok átmeneti ischaemiája. Hasonló, átmeneti ischaemia, vagyis ischaemia-reperfúzió (I-R) valósul meg a rekonstrukciós sebészetben gyakran használt eljárások alatt, pl. maxillo-facialis tumor resectio vagy trauma által okozott szövethiányok pótlására alkalmazott vascularizált csont autograftok és osteomyocutan lebenyek átültetéskor. A transzplantált graftok túlélése nagymértékben függ a vérellátás sebészi helyreállítástól és a mikrokeringés életképességétől.
Kísérletes vizsgálatainkban fluoreszcens IVM és OPS videomikroszkópiát alkalmazunk a csonthártya mikrokeringési változások in vivo megjelenítésére, melyek révén számszerűsíteni tudjuk az I-R károsodás alatt a csonthártyában kialakuló gyulladásos leukocyta-endothelsejt interakciók minőségi és időbeli változását, és a perfúzió zavarát egyaránt. Kísérleteink elsődleges célja az I-R mikrokeringési szintű következményeinek vizsgálata és befolyásolása. Ennek részeként a kórfolyamat olyan tényezőit kívánjuk megismerni, melyek befolyásolása révén csökkenhet a strukturális és funkcionális károsodás a helyi mikrokeringés szintjén.
A témakör részei:
• Végtag I-R által kiváltott mikrokeringési változások vizsgálata. Ez magában foglalja a szöveti perfúzió minőségi változásainak, az elsődleges és másodlagos leukocyta-endothelsejt interakcióknak, a leukocyták szöveti inváziójának valamint a szöveti hízósejt degranuláció mértékének vizsgálatát, az endogén ET szerepének tisztázását a tibia periosteumának ischaemiás károsodása során az ET-A receptor gátlás révén, valamint a foszfatidilkolin (PC) kezelés hatásának vizsgálatát a mikrokeringési és szöveti reakciókra.
• Az ischemiás prekondícionálás (IPC) által létrehozott lokális mikrokeringési védelem mértékének megismerése kísérletes végtag I-R modellben. További célunk a C-afferens neuronok szerepének tisztázása a végtag IPC potenciális hatásmechanizmusában.
• Vizsgáljuk különböző reszuszcitációs stratégiák, folyadék terápiák, kolloid és krisztalloid oldatok mikrokeringésre gyakorolt hatását. A folyadék reszuszcitáció általános, fő célja a szöveti perfúzió hatékony visszaállítása és fenntartása. Ennek során a krisztalloid és kolloid oldatok számos kombinációban nyertek teret; célunk a tartós keringés-javító hatás és a gyulladáscsökkentő aktivitás optimalizálása. Számos kísérletes protokollban vizsgálhatjuk a makrohemodinamikai válaszokban létrejövő különbségeket, valamint a szöveti reoxigenációban és a periosteális mikrokeringési gyulladásos reakciókban megnyilvánuló hatásokat.
• Az izületek ún. compartmentként viselkednek, vagyis relative védettek szisztémás gyulladások lokális hatásaitól. Célunk annak a vizsgálata, hogy eltér-e az synoviális hártya mikrokeringési válaszreakciója a periosteumhoz viszonyítva a végtag ischaemia-reperfúziójával (I-R) kiváltott antigén-független gyulladás során.

4. Az urogenitális rendszer keringési kórképainek kísérletes vizsgálata (Témavezetők: Dr. Boros Mihály, Dr. Szabó Andrea)

Az SMI munkacsoportjai az OPS képalkotást a mikrokeringés nem-invazív monitorozására rutinszerűen használják az urogenitális traktus esetében is. A téma keretén belül lehetőség van az urológiai sebészet keringési vonatkozásai iránt érdeklődő hallgatóknak, egyéni választás alapján, kísérletes kutatást végezni számos területen.

A kutatás modelljei
Capsaicin és BCG hatásának vizsgálata intravitális video mikroszkópiával az intakt hólyag mikrokeringésére patkányon. Mikrocirkulációs véráramlás, neutrophil-endotheliális interakciók és mikrovaszkuláris permeabilitás változások vizsgálata intravitális mikroszkópiával és OPS technikával capsaicin és BCG hólyagba történő installációját követően.
Az enterocystoplastica (ECP) mikrocirkulációs következményeinek vizsgálata patkányon az ECP-t követő minimálisan 60 nap után: Az uretralis zárónyomás mérése. Egyre növekvő intravesicalis nyomásértékek létrehozása intakt hólyagon és bélen és ECP-t követően. Mikrocirkulációs véráramlás és neutrophil-endotheliális interakciók vizsgálata intravitális mikroszkópiával és OPS technikával. A hólyag kontraktilitást befolyásoló és mikrokeringést javító anyagok intravesicalis alkalmazása.
A here torzió mikrocirkulációs és biokémiai következményeinek vizsgálata patkányon. Akut modell (általános anaesthesiában): az intakt és torzión átesett here mikrokeringésének vizsgálata intravitális video mikroszkópiával. Mikrovaszkuláris permeabilitás mérések. A poly (ADP-ribose) szintetáz (PARS) gátlás (3-aminobenzamid) és szelektív endothelin A receptor antagonista (ETRp1/fl) hatások vizsgálata. A fenti tényezők hatásának vizsgálata a spermatociták apoptózisára.
Krónikus modell: here torzió után egy héttel atrófia mérése súlyméréssel, torzió után 4 héttel biokémiai és hisztológiai analízis. A PARS gátlás és szelektív endothelin antagonista hatásának vizsgálata.
Módszerek
• A mikrokeringés vizsgálata intravitális mikroszkópiával (IVM): az intakt, ér és idegi össszeköttetéseit megtartott szerv keringését egy speciális állványra való kihelyezés után, a mikrokeringés egy komponensének fluoreszcens markerrel való jelzése révén tesszük vizsgálhatóvá. Fluorescens markerként fluoreszcein izotiocianáttal (FITC) jelzett vörösvértesteket használunk, a leukocyták jelzésére Rhodamin 6G-t kapnak az állatok. Mikrovaszkuláris permeabilitás változásainak jellemzésére FITC-jelzett albumin extravazációját használjuk. A mikrocirkulációs változásokat egy video kamera segítségével rögzítjük, a kiértékelést off line, egy számítógépes program segítségével végezzük. A mikrokeringés állapotát következő, szakirodalomban elfogadott paraméterek révén írjuk le: kapilláris áramlási sebesség, funkcionális kapilláris denzitás, mikroér kaliberváltozások, mikrovaszkuláris permeabilitás változások. A neutrophil leukociták és az endothelium közötti interakciókat a posztkapilláris venulákban, a neutrophil kitapadás különböző stádiumainak analízise után számszerűen jellemezzük.
• A mikrokeringés vizsgálata OPS technikával: A vizsgált szervet az intravitális minkroszkópiához hasonló módon készítjük elő, ám a mikrokeringés vizualizálásához jelzőanyag nem szükséges. A képanalízis a fentiek szerint off-line, az intravitális mikroszkópokkal kompatibilis rendszerrel történik.
• Mikrovaszkuláris permeabilitás változások mérése: Méréseinket részben fotometriásan, részben szemikvantitatíven, intravitális mikroszkópiával végezzük. Az intravitális mikroszkópiánál egy FITC-jelzett albumin származék extravazációja tehető olymódon láthatóvá, a fotometriás módszerrel az Evans Blue interstitiális akkumulációját, mint az albumin extravazációjának indikátorát mérjük, melyből szintén a mikrovaszkuláris permeabilitás változásaira következtethetünk
• A spermatociták apoptózisának vizsgálata TUNEL technikával: paraffinba ágyazott metszeteken Promega gyártmányú immunohisztokémiai alapon működő apoptózis kit-et használunk.
A rendelkezésre álló infrastrukturális háttér
• Zeiss Axiotech Vario 100HD típusú intravitális mikroszkóp
• Cytoscan típusú OPS videomikroszkóp
• Sony típusú videómonitorok, CCD kamera, Panasonic S-VHS rendszerű videorekorderek, képanalizáló szoftver (Pictron, Budapest)
• Makrocirkulációs paraméterek monitorozása (lokális és szisztémás vérnyomás, véráramlás és perctérfogat) mérésére alkalmas eszközök (elektromágness áramlásmérő - Carolina Medical Electronics, ultrahangos véráramlás mérő, Transonic, Statham típusú nyomásérzékelők, thermodilúciós elven működő perctérfogat mérő berendezések - Braun és Cardiostar)
• Egyéb: gázanalizátor (a szisztémás vér és lokális szöveti oxigenizáció meghatározására), spektrofluoriméter (Hitachi, permeabilitás vizsgálatok), fotométer (Shimadzu), biokémiai technikák: myeloperoxidase meghatározás, szabadgyök reakciók, permeabilitás vizsgálatok), luminométerrel szabadgyök reakciók, ATP meghatározás.

előírt nyelvtudás: angol
felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2019-06-15

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )