Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Dinya Elek
Az egészségügyi informatikai kutatás jelentősége az egészségügyben

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
egészségtudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Dinya Elek
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Az egészségügy fejlesztése és a lakosság egészségi állapotának javítása napjaikban már elképzelhetetlen a gyorsuló ütemben fejlődő információ-technológiai eszközök széleskörű és egyre tudatosabb használata nélkül. A fejlett világ minden komolyabb intézményében integrált informatikai rendszer működik, amely biztosítja a betegfelvételtől kezdve a vezetői információk elemzéséig az adatok egységességét, biztonságos felhasználását és felhasználhatóságát. Ezen rendszerek részét képezik a multimédiás, mobil alapú modulok, a kapcsolati rendszerek bonyolult struktúrája más egészségügyi intézményekkel, háziorvosokkal, és idetartoznak azok az eszközök is, amelyek a távdiagnosztika (telemedicina) lehetőségét teremtik meg.
Az informatika fejlődése és térnyerése az egészségügyi informatikára is nagy hatással van. A tudásalapú adatbázisok, az állampolgár (beteg) önmenedzselése illetve annak lehetősége, a közösségi informatikai hálózatok kialakulása, a távgyógyászat fejlődése struktúrájában és filozófiájában is egy teljesen újszerű egészségügyi informatika megjelenését eredményezi. Megfigyelhető az internetes alkalmazások térhódítása, amely kulcsa az egészségügyi rendszerek elterjedésének és majd minden orvosi funkcióban történő alkalmazásának. A világháló adta lehetőségek nem csak adatok és információk fellelhetőségét teszik egyszerűvé és olcsóvá, hanem a konkrét betegellátási tevékenység hatékonyságát, az "élet esélyek" növekedését is jelenthetik.
A gyógyító-megelőző szolgáltatást nyújtók gyors, megbízható és könnyen érthető információt igényelnek betegeikről, hogy minél eredményesebben végezhessék feladatukat. Elvárásuk: a betegorientált információk együtt jelenjenek meg a különböző tudásbázis kapcsolatokkal (útmutatók, protokollok, szakirodalmi hivatkozások, referencia adatbázisok, stb.), melyek garantálják, hogy beavatkozásaik az orvostudomány legmodernebb eredményein alapulnak, a legkevesebb kockázattal járnak és ugyanakkor költség hatékony módon kivitelezhetők. Az információk egyben tegyék lehetővé a kutatást, valamint a személyes tudás karbantartását és fejlesztését, ami elengedhetetlen feltétele a színvonalas gyógyításnak.
Az elmúlt harminc esztendőben az egészségügyi informatika (eHelth) tudománya helyet kapott világszerte az egyetemi tananyagokban és önálló diszciplínaként jelent meg a világ vezető orvosegyetemein. Nemcsak az Egyesült Államokban (George Washington University, University of California, Stanford University, Yale University), hanem Nyugat-Európában (University of Reading, Oxford University, Heidelberg University, University of Limburg) is a graduális képzésben széles körben folyik az új szakemberek, az egészségügyi informatikusok különböző szinteken való képzése (BSc és MSc képzés). Ezek a szakemberek ma nem csak az egészségügy irányításában, finanszírozásában, a betegellátás nagyobb intézményeiben, a rendszerfejlesztő vállalati szektorban keresett munkaerők, hanem az információ- és kommunikáció-technológia egyre szélesebb oktatási igényei miatt egyetemi, tudományos karriert is be kell, hogy fussanak.

A Semmelweis Egyetemen az 1980-as évektől van jelen az informatika, az utóbbi évtizedben az egészségügyi informatika az orvos-, a fogorvostan-hallgatók, valamint a gyógyszerészhallgatók graduális képzésében. Hét évvel ezelőtt kezdődött meg egyetemünkön az egészségügyi informatikus menedzserek képzése, mely jelenleg lineáris MSc, valamint a bolognai folyamat belépésével BSc szintű képzés keretében folyik, de előkészületben van az MSc képzés akkreditációja is. Az első lineáris MSc évfolyamunk diplomásai most fogják elhagyni Alma Materüket. Sürgető szükség számunkra, hogy helyet adjunk egyetemünkön is a posztgraduális doktori képzésnek, elősegítve az oktatáshoz szükséges magas színvonalú kutató és oktatói tevékenység szakember utánpótlásának a biztosítását.

Az egészségügyi informatika egyértelműen megérett arra, hogy azt önálló tudományterületként műveljük mi is a Semmelweis Egyetemen, mint ahogy az, az angol nyelvterületeken történik. Az alprogram (összehasonlítva a hazai egyetemeken folyó hasonló irányú programokkal) olyan területeket foglal össze, amelyek nincsenek meg más egyetemek programjában. Az alprogram az orvos-informatika szűkebb területeivel a valószínűség-számításon alapuló orvosi döntéshozatallal (egészségügyi adat-tárházak adatbányászata), térbeli epidemiológiai kutatással, az orvos-informatikai rendszerek topológiájával, a biometrikus azonosítással, a BNO rendszer gazdasági hatásaival, a telemedicina hatékony alkalmazása az alapellátásban, az egészségügyi rendszerek védelmével, a mesterséges intelligencia, 3D ábrázolás orvosi alkalmazásával kíván elsősorban foglalkozni. Ezek a területek sem elméleti, sem a gyakorlati egészségügyi informatikai rendszerben még nem kapták meg a jelentőségükből adódó, az őket megillető helyet. Az interdiszciplináris témakör szervesen kapcsolódik a népegészségügyi illetve egészségügyi kutatásokhoz.

A tervezett doktori képzés bemenete nem csak a mi képzésünkből kikerülő új diplomások lennének. Ma magas számban vannak jelen az egészségügyi informatikában orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és elsősorban műszaki diplomások, akik az egészségügyi informatikában kutatnak, oktatnak vagy annak háttérrendszereiben tevékenykedve adott esetben magas szintű kutatómunkát folytatnak. Számukra is megnyílna az út az orvos-informatika területén a tudományos minősítés megszerzéséhez.

Az új típusú Ph.D képzés elindításával egyetemünk kielégítené az ilyen irányú tudományos képzés iránt jelentkező igényt és csatlakozna a többi hazai orvosegyetemhez, amelyek hasonló programokat hirdettek meg. Ez összhangban van egyetemünk hagyományaival, a történelem során mindig megtapasztalt tudományos megújulásával és a hazai orvosi kutatásokban betöltött vezető szerepével. Az új típusú szakemberképzés elindítása igényli, hogy ennek a tudományos hátterét adó doktori iskola is jelen legyen az egyetem kutatási palettáján.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2019-01-30


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )