Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Krenács Tibor
Bioelektromágneses hatások vizsgálata tumormodelleken

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
elméleti orvostudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Krenács Tibor
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai Intézet
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Bevezetés:
Az elektromágneses beavatkozások daganatgátló hatásának mechanizmusáról, tumor modelleken végzett intenzív kutatások ellenére jelenlegi ismereteink hiányosak.
A daganatgátló hatás vizsgálatához két alapvető elmélet kínálkozik:
1. Az elnyelt energia a hőmérséklet emelésével fejti ki hatását az élő szövetben.
2. Az elnyelt elektromágneses energiának hőmérsékletváltozástól független biológiai hatása is létezik.
Cél:
A munka célja, a hőmérsékletfüggő és attól független elektromágneses hatások által indukált molekuláris változások tanulmányozása tumor modelleken, különös tekintettel a sejthalál mechanizmusára és sejtkapcsolatok vizsgálatára.

Módszer:
In vivo célzott, modulált elektromágneses kezelésnek kitett humán carcinoma xenograftokban (pl. HT29, A431) és kezeletlen kontolljaikban elsősorban az adherens sejtkapcsolatok, valamint a wnt/-Catenin jelút és a p53 gén által szabályozott apoptotózis jelátviteli utak aktivitásának tanulmányozása:
1. Fehérjeszintű immunhisztokémiai vizsgálatokkal, szövet multiblokkok (TMA) felhasználásával
2. Mennyiségi morfometria analízissel, digitális mikroszkópos módszerekkel
3. Mutációanalízissel, valósidejű PCR módszerrel
4. Flow cytometriával
5. Mennyiségi western blot analízissel.
Előtanulmányok
Alapeffektusok megfigyelése in vitro modelleken (adherens kapcsolatok változásának vizsgálata immunfluoreszcens módszerekkel.) (1.)
A megfelelően alkalmazott elektromágneses tér direkt tumorsejtpusztító hatásának kimérése in vivo xenograft tumormodellen (2.)

Kiinduló feltételezések:
A megfelelően megválasztott biofizikai tulajdonságokkal rendelkező elektromágneses tér a daganatsejtek szelektív pusztulását eredményezi. A sejtpusztulás során meghatározandó génexpressziós változások és jelátvitel aktivitások feltárása segít a hatás értelmezésében, objektív értékelési szempontok kidolgozásában és a kezelés célzott tervezésében. A javasolt PhD projekttel célunk, az elektromágneses kezelések hatásmechanizmusának megértését segítő közlemények készítése.

Javasolt témavezető Dr. Krenács Tibor
Javasolt kutatóintézet: 1sz. Pathológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet
Szponzor: Oncotherm Kft.

1. Oncothermia treatment of cancer: from the laboratory to clinic.
Andocs G, Szasz O, Szasz A.
Electromagn Biol Med. 2009;28(2):148-65.
2. Strong synergy of heat and modulated electromagnetic field in tumor cell killing.
Andocs G, Renner H, Balogh L, Fonyad L, Jakab C, Szasz A.
Strahlenther Onkol. 2009 Feb;185(2):120-6. Epub 2009 Feb 25

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2019-01-30


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )