Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Feith Helga Judit
Társadalmi szerepek és konfliktusok egészségtudományi szempontú vizsgálata

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
egészségtudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Feith Helga Judit
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Az egyének viselkedését az egyes társadalmi státuszokhoz kapcsolódó szerepminták befolyásolják, ezek segítségével képesek kötődni a mindenkori társadalomhoz. Az emberközi szituációinkat mélyen determinálják társadalmunk szokásai, erkölcsi útmutatói, írott normái, világnézeti vonatkozásai, vagyis a szociológiai értelemben vett szerepfogalom a társadalmi szabályozás jelenségéhez kötődik. Ezek a normák, társadalomban gyökerező szokások, meghatározott viselkedésformák mentén alakulnak, vagyis ilyenkor az egyének társadalmilag elvárt magatartásmintákat követnek, amelyek beépülve az adott személybe, belső kényszerré, morális imperatívusszá válnak. Abban az esetben, ha az egyén nem képes megfelelni a társadalom számára előírt szerepkötelezettségeinek, szerepelvárásainak, konfliktust él meg önmagával és környezetével szemben, ami rizikómagatartásokhoz, testi és pszichés tünetek megjelenéséhez vezethet.
Az egészségügyi szakemberek a társadalomban sok szempontból sajátosan elkülönült csoportot alkotnak az értékpreferenciáik; a fogalmi rendszerük; a viselkedési és foglalkozási szabályaik; a hivatásukhoz kötött, hierarchiába szerveződött szerepeik; valamint a magatartásuk felelősségteljes mivolta miatt. Tevékenységük - a mindenkori társadalmi szükségesség magas foka következtében - minden társadalomban különleges értékkel bírt, amely napjainkban, a sajátos demográfiai trendek következtében bizonyos egészségügyi szakmák esetében tovább fokozódik. Társadalmi szerepeik sokszínűsége, szerepkomplexumok gazdagodása számos pozitív változást eredményezett társadalmunkban, ugyanakkor a leendő és a már dolgozó egészségügyi szakemberek szerepterveiben, szakmai és egyéb társadalmi szerepeik ellátásában számos ponton feszültség, ellentmondás figyelhető meg. Sok esetben nem kielégítő a társadalmi szerepeik adta kötelezettségek teljesítése, így pl. a hatékony egészségvédő társadalmi szerepük ellátása olykor kifejezetten korlátozott annak ellenére, hogy az egészségügyi prevenció a társadalomban élő egyének életminőségét jelentősen képes javítani, de akár képes költséghatékonyságot is eredményezni az egészségügyi ágazatban. A komplex szakmai és az otthoni szerepekhez kötött társadalmi elvárásoknak való kényszerű megfelelés negatív hatással lehet az egészségügyi dolgozó munkahelyi teljesítményére, harmonikus családi életére, általános elégedettségi és közérzeti szintjére. A foglalkozási szerepek optimális ellátását ugyanakkor kifejezetten megnehezíthetik a magyar egészségügyi ellátórendszer jelenlegi feszültségei (pl. a megfelelő tárgyi és személyi feltételek korlátozottsága, olykor hiánya; a nagyszámú betegforgalom), az utóbbi évtizedekben felerősödött jogi környezet kihívásai (pl. a műhibaperek nagy száma) és az ehhez kötődő félelmek, amelyek szereptorzuláshoz (pl. defenzív medicina) vagy további szerepkonfliktusokhoz vezethetnek.
A Társadalmi szerepek és konfliktusok egészségtudományi szempontú vizsgálata c. kutatási téma a fenti igen komplex problémakört igyekszik körbejárni multidiszciplináris (egészségszociológiai, továbbá témától függően történeti és/vagy egészségügyi jogtudományi) megközelítésben, témaválasztás szerint az alábbi területek valamelyikének tudományos vizsgálatával:
történeti kutatás az egészségügyi szolgáltatók és betegek egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó társadalmi szerepeinek, szerepkonfliktusainak történeti változásairól.
kvantitatív és/vagy kvalitatív társadalomtudományi felmérés az egészségügyi szolgáltatások alanyai (orvosok és/vagy paramedikális szakemberek és/vagy betegek, hozzátartozók) körében: a társadalmi szerepeikről, elvárásaikról, az ehhez kapcsolódó konfliktusaikról.
kvantitatív és/vagy kvalitatív társadalomtudományi felmérés az egészségfejlesztő, egészségnevelési programokban megjelenő egészségügyi és pedagógus szakemberek, valamint a programok célpopulációjának körében: társadalmi szerepeikről, elvárásaikról, az ehhez kapcsolódó esetleges konfliktusaikról.
A fenti (2) és (3) kutatási téma neuralgikus pontjainak beazonosítását követően a tudományos kutatási program kiemelt részét képezi hatékony és életképes cselekvési stratégiák (pl. a graduális vagy posztgarduális képzésbe beépített oktatási programok vagy laikusok részére kidolgozott egészségfejlesztési, oktatási programok) kidolgozása (társszakmák szükség szerinti bevonásával), valamint az új eljárásmódok minőségi hatékonyságának tesztelése tudományos mérőeszközökkel.


Jelentkezési határidő: 2019-02-09

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )