Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Jakab Éva
Szerződéstani tanulmányok

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szegedi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Jakab Éva
helyszín (magyar oldal): SZTE ÁJK
helyszín rövidítés: ÁJK


A kutatási téma leírása:

A kurzus célja a római jog nevesített szerződéseinek áttekintése a jogtudósi kommentárok tükrében és lehetőség szerint a szerződési gyakorlat bemutatásával. Az ókori kazuisztikus, eseti jogászi dön-tések összehasonlításra kerülnek a problémamegoldási és az argu-mentációs technika szemszögéből a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának néhány eseti döntésével, hogy a hallgatók érzékel-jék a civilisztikai hagyomány gyökereit és továbbélését mai jogi kultúránkban. A tárgy oktatásának célja tehát egyrészt a római szerződési rendszer alapos, mélyreható megismertetése a hallga-tókkal. Másrészt jellemzi az állandó törekvés arra, hogy az ókori jogászi érvelést összekötjük a hatályos joggal, modern polgári jognak értelmezési problémáival. A tárgy így nemcsak a római, hanem a polgári jogból doktorálók érdeklődésére is számít.

Tematika:
1. Adásvétel. Az adásvételi szerződés létrejötte, tévedés és megté-vesztés mint érvénytelenségi okok. Az eladó főkötelezettsége, az áru átadása. A veszélyviselés az adásvételnél. Jog- és kel-lékszavatosság. Mellékegyezmények a szerződési gyakorlat tükrében.
2. Dologbérlet és vállalkozási szerződés. Fuvarozási szerződés, különös tekintettel a tengeri fuvarozásra. A locator felelőssége. A veszélyviselés problematikája. Szerződési kikötések a gaz-dasági kockázat megosztására. A conductor felelőssége.
3. Megbízás. A megbízás ingyenességéről a római jogban. A meg-bízott felelőssége. Hitelezési megbízás és a megbízó helytállási kötelezettsége. Elhatárolási problémák a megbízás és a megbí-zás nélküli ügyvitel között.
4. Kölcsön. Kölcsönszerződés, hitelügyletek a római jogban. Ban-ki pénzügyi tranzakciók, készpénz nélküli pénzforgalom. Át-utalás, delegatio a bank közreműködésével. A tengeri kölcsön mint a biztosítás egyik megvalósulási formája. Kölcsönszerző-dés a tengeri gabonafuvarozás szerződési gyakorlatában.

felvehető hallgatók száma: 5

Jelentkezési határidő: 2018-06-30

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )