Témakiírás
 
Szikszai Szabolcs
Bankértékelési modellek alkalmazása magyarországi bankcsoportok értékelésében

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pannon Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

témavezető: Szikszai Szabolcs
helyszín (magyar oldal): Pannon Egyetem
helyszín rövidítés: PE


A kutatási téma leírása:

A kutatási téma ismertetése:

A kutatás konkrét magyarországi bankcsoportok példáján keresztül mutatja be a bankértékelési modellek, úgymint a diszkontált cash flow alapú (DCF) modell, a piaci összehasonlító módszer, eszközalapú értékelés, reálopció értékelés különböző eredményeit. A kutatás hangsúlyos részeként a bankcsoport DCF-alapú elemzésekor a „sum of the parts” módszerrel önálló üzleti egységekre bontva elemezzük és becsüljük meg a holding egyes üzletágak érték-meghatározó tényezőit: a szabad cash flow-t, a növekedési lehetőségeket és a tőkeköltséget. Nagy figyelmet szentelünk a hagyományos mérleg- és eredménykimutatás alapú értékelési technikák mellett a függő, és esetenként nem konvencionális tételek eseti értékelésére is.
A kutatás várható eredményeként felépítünk egy általánosan alkalmazható bankértékelési modellt, amelynek használatával – az alternatív értékelési módszerekkel együtt – lehetővé válik bankcsoportok részének vagy egészének értékelése, illetve az értéknövelő tényezők feltérképezése, melyek egy esetleges átalakulás, megszűnés, üzletágeladás, illetve -vétel, vállalati részvények tőzsdére vezetése, vállalat-felvásárlás, egyesülés, vállalati részlegek kiválása (spin-off), kivásárlása, részlegek tőzsdére vezetése (equity carve-out) során kerülnek előtérbe.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2018-01-12