Témakiírás
 
Hegedűsné Baranyai Nóra
Demográfiai-, életszínvonal-, infrastrukturális-, gazdasági területi egyenlőtlenségek vizsgálata egy adott térségben különös tekintettel a támogatás allokációra

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pannon Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

témavezető: Hegedűsné Baranyai Nóra
helyszín (magyar oldal): Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely
helyszín rövidítés: PE


A kutatási téma leírása:

Az egyes társadalmi-gazdasági jelenségek elemzése már régóta áll a hazai és nemzetközi kutatások középpontjába. Fontos kérdés, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli egyenlőtlenségeket, a demográfia, a természeti adottságok, a gazdasági potenciál, az infrastrukturális helyzetkép, az életszínvonal, a szomszédság, a vonzáskörzet, a távolság milyen mértékben befolyásolja. A területi különbségekre számos tényező volt hatással az elmúlt időszakban, többek között a rendszerváltás, és az ezzel együtt járó gazdasági szerkezetváltozás, a belföldi és a külföldi piacok valamint a támogatás politika átrendeződése, továbbá az Európai Unióhoz való csatlakozás. Jelentős differenciáltság tapasztalható a földrajzilag-közigazgatásilag egybetartozó települések fejlődésében, fejlettségében. Egyre jelentősebb a rurális térségek lemaradása, a falvak népességének elöregedése, elnéptelenedése.
A téma keretén belül egyrészt feltárásra kerülnek azok az okok, amelyek a települések demográfiai szerkezetének megváltozásához, a gazdasági versenyképességük alakulásához vezettek, másrészt a vizsgálatok kiterjednek annak feltárására, hogy a különböző támogatási forrásokat milyen intenzitással tudták kihasználni a települések.
A téma keretében többek között a következő tényezők területi alakulásának elemzésére kerül sor: demográfiai helyzetkép: születési arányszám, halálozási arányszám, vándorlási egyenleg, várható élettartam, öregedési-fiatalodási mutatók, iskolai végzettség, családi állapot; életszínvonal mutatók; infrastrukturális helyzetkép: közműellátottság, úthálózat, tömegközlekedés, elérési idő; gazdasági helyzetkép: vállalkozási aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, kiskereskedelem, turisztikai potenciál, mezőgazdaság stb.
Továbbá a fent említett - mutatószámok tükrében - az elemzés kiterjed arra is, hogy a térség fejlettségére, fejlődésére milyen hatással voltak a hazai és a nemzetközi támogatások.
Az elemzések módszertanát, egyrészt az idősor elemzés metódusai adják, másrészt pedig a regionális elemzés eszköztára (pl. Éltető-Frigyes duálmutató, Hirshmann-Herfindal index, Gini féle koncentrációs együttható, Hoover index), továbbá a következtetéses statisztika módszerei közül az asszociáció, és korreláció kimutatására alkalmas eszközök. Mindezen módszerek azt szolgálják, hogy feltárásra kerüljenek a területi fejlettséget, fejlődést befolyásoló legfőbb tényezők, és ezzel együtt a támogatások felhasználásnak legfőbb irányai, és a jövőbeli lehetőségek.

ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): angol
felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2018-02-12