Témakiírás
 
Az elöregedés hatása a magyar egészségügyi ellátórendszer fenntarthatóságára

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pannon Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

témavezető: Molnár Tamás
helyszín (magyar oldal): Pannon Egyetem
helyszín rövidítés: PE


A kutatási téma leírása:

A kutatási téma ismertetése:

A népesség egészségi állapotát döntően befolyásolja a lakosság korszerkezete. A populáció elöregedésének többféle, lényeges gazdasági hatása van az egészségügyi ellátórendszerekre és a kórházak gazdálkodására. A korszerkezet alapján jól kategorizálható betegségcsoportok azonosíthatóak, ami természetesen meghatározza azok kezelési protokollját, így befolyásolva azok költségeit. Az ellátórendszer fenntarthatósága a jövőbeli finanszírozási lehetőségektől függ, ami nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy milyen egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtani.

A kutatás kiterjed egyrészt a megváltozott korstruktúra következményeként fellépő egészségügyi költségek alakulásának elemzésére, másrészt a megváltozott költségstruktúra finanszírozásának lehetőségeire. Az idősek kórházi ellátásának profilja, jellemzőinek feltérképezése, és azon kórházi szolgáltatásoknak az elemzése, melyekre az elöregedés leginkább hatással van jelentős szerepet játszhat azoknak az intézkedéseknek a meghozatalában, melyektől az egészségügyi ellátórendszer egészének fenntarthatósága függ.

Különböző szcenáriók kidolgozása, a jövőbeni folyamatok modellezése, ezek hatékonyságának elemzése a regionális és hazai kórházi ellátásban alkalmazott döntéshozatalban iránymutatóak lehetnek.

A kutatási téma előzményei:

A demográfiai változások már a XX. század elejétől foglalkoztatták a kutatókat, azonban10-15 évvel ezelőtt ezek a változások, valamint hatásaik a gazdasági és szociális folyamatokra még nem álltak a kutatás középpontjában. Mára viszont már a hazai és nemzetközi kutatásban is jelentős szakirodalma van a demográfiai változások hatásainak. Hangsúlyossá váltak az olyan társadalmi elemzések, melyek a szociális elöregedés hatásait vizsgálják a munkapiacra, a különböző termékek és szolgáltatások keresletére, a szociális vagy egészségügyi rendszerekre.
Ami az elöregedésnek az egészségügyi ellátórendszerekre gyakorolt hatását illeti, az eddigi kutatások nagy része az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának lehetőségeire redukálódik, anélkül, hogy mélyreható elemzését tartalmazná az idősek kórházi ellátásához szükséges szolgáltatások spektrumának és az ehhez kapcsolódó anyag- és bérköltségek változásának.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2018-02-12