Témakiírás
 
Az egészségi állapot gazdasági és területi összefüggései

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pannon Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

témavezető: Molnár Tamás
helyszín (magyar oldal): Pannon Egyetem
helyszín rövidítés: PE


A kutatási téma leírása:

A kutatási téma ismertetése:

A népesség egészségi állapota döntően befolyásolja a nemzetgazdaság teljesítőképességét. Ez változhat a populáció jövedelmi helyzetétől és térbeli elhelyezkedésétől függően. A kutatás ezekre a fő kérdésekre keresi a választ.

Ebből következően egyrészt fontos feladat az egészségi állapot feltérképezése és indikátorainak megállapítása. Továbbá meg kell állapítani azokat a faktorokat, amelyek megmutatják a gazdasági fejlettséget azokon a szinteken (főleg a LAU 2. szinten), ahol az egy főre jutó GDP-t már nem lehet számszerűsíteni.

Ezután a lakosság egészségi állapota és a gazdasági fejlettsége között összefüggések kereshetők a BNO szerinti osztályozásban megállapított betegség főcsoportok alapján. Ezzel párhuzamosan kimutathatók az eltérések az egyes földrajzi egységek között az egészségi állapot, valamint a gazdasági fejlettség tekintetében.

A kutatási téma előzményei:

Hazánkban jelentős múltra tekint vissza az egészségi állapot társadalmi-területi különbségeinek vizsgálata. Már a XVI. századtól kezdve – elsősorban magyar orvosok (Zsámboki, Benkő, stb.) – írásaiban találkozhatunk utalásokkal különböző betegségek földrajzi összefüggéseire. A múlt század elejétől hangsúlyossá váltak olyan társadalmi elemzések, melyek már az egészségi állapot területi különbségeit vizsgálták. Az utóbbi években a kutatások már nemcsak a fizikai, hanem a pszichés faktorokat is figyelembe vették. Az ország romló egészségi állapotát vizsgáló halálozási kutatások három szintre tagolhatóak: egyrészt az egészségi állapotra ható kockázati tényezők számbavételére, másrészt az életmód felmérésére, harmadrészt a mentális állapot bemutatására.
Az egészségi állapot, a betegségek és a halálozás társadalmi, területi eloszlására az egyenlőtlenség jellemző. Ennek elemzése a nyolcvanas években vált hangsúlyossá, ugyanis ekkor fokozódtak az egészségi állapot egyenlőtlenségei hazánkban.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2018-02-12