Témakiírás
 
Tóth Gergely
A fenntarthatóság és versenyképesség összefüggéseinek vizsgálata

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pannon Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

témavezető: Tóth Gergely
helyszín (magyar oldal): Pannon Egyetem Georgikon Kar
helyszín rövidítés: PE


A kutatási téma leírása:

A kutatási téma ismertetése:
A fenntartható fejlődés, lassan elsőrendű céllá és közmegegyezéssé vált a fejlett országokban. Legnépszerűbb megközelítése a hármas optimalizálás (tripple bottom line – TBP), miszerint a gazdasági eredmények mellett már törekedni kell a környezeti és társadalmi teljesítmény javítására is. Bár a téma divatos, az ezirányú piaci elvárások erősödnek, a gazdasági válság miatt a legtöbb gazdasági szereplőnek még a nyereségesség is nehézséget okoz. A doktori hallgatótól annak a kérdésnek az empirikus vizsgálatát várjuk, hogy a gazdasági szereplők közötti verseny hosszú távon jobb-e az egész rendszer hatásossága és fenntarthatósága szempontjából, mint az együttműködés. Részkérdések:
- Milyen hatással van az egyes részek versenye az egészre?
- Értelmezhető-e a vállalat vagy nemzetgazdaság fenntarthatósága, illetve mi a teljes rendszer?
- Az iparági vagy egyéb összefogás milyen új formái válnak szükségessé?
Reményeink szerint a kutatás segít megválaszolni a gazdasági válság elméleti kihívásait.
A kutatási téma előzményei:
A kutatás a bionómia témakörébe tartozik. Ez az élet és az élővilág törvényeinek gondos tanulmányozásán alapuló új közgazdaságtan, amelynek célja az élet – kiemelten az emberi közösségek – szolgálata. A. P. Buchnan már 1811-ben publikálta a Bionomia – Opinions concerning Life and Health, introductory to a Course of Lectures ont he Physiology of Sentient Beings c. cikkét, a kifejezést sokáig a biológia szinonímájaként használták. A bionómia szó időnként ma is előbukkan, de fenti értelmezése még nem terjedt el.
Komolyabb előzménynek tekinthető a közgazdaságtan mára gyakorlatilag eltűnt irányzata, az erényetika, amely a 18 századig nagyjából meghatározta a gondolkodást. Ez leginkább Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás nevéhez köthető. A modern irányzatok közül az ökológiai közgazdaságtan és a CSR (Corporate Social Responsibility) tekinthetők rokon elméleteknek.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2018-02-12