Témakiírás
 
A vertikális integráció szerepe a mezőgazdasági vállalatok versenyképességének növelésében.

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pannon Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

témavezető: Hollósy Zsolt
helyszín (magyar oldal): Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely
helyszín rövidítés: PE


A kutatási téma leírása:

A kutatási téma ismertetése:

A különböző vertikumok költség és jövedelemviszonyainak meghatározása, belső hatótényezők, összefüggések feltárása a termelőtől a végső fogyasztóig. A kutatás során célszerű vizsgálni a növénytermesztés, az állattenyésztés és a kertészeti kultúrák produktumaira épülő vertikumokat. Különös figyelmet érdemel az integráció szerepének tisztázása a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozásoknál, ahol csak a termelés jellegéből adódóan is számos nehézséggel kell megküzdeniük a gazdálkodóknak. A versenyképesség elemeinek feltárása, az integráció hatásainak részletes elemzése elmélyült kutatást igényel. Fontos a kapcsolódó finanszírozási kérdések tanulmányozása is.
A kutatás felöleli a vertikális integráció hazai és nemzetközi tapasztalatait, előnyeit és hátrányait, foglalkozik továbbá annak rendszerváltás előtti, illetve a jelenlegi gazdasági körülmények közötti lehetőségeivel valamint a jövőbeni kilátásokkal.
A kutatás során célszerű áttekinteni a következő témákat, mint az integrációra ható, azt befolyásoló tényezőket:
- a mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe, fejlődése a rendszerváltás előtt és után
- a mezőgazdaság funkciói, azok változása, jövőbeni kilátásai
- a mezőgazdaság erőforrásainak sajátosságai
- versenyképesség értelmezése az ellátási láncban
- a termékelőállítás rendszere
- integráció az ellátási lánc szereplői között

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2018-02-12