Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
A szegénység/kirekesztettség által veszélyeztetett csoportok a vidéki térségekben

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szent István Egyetem
regionális tudományok
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

témavezető: Váradi Monika Mária
helyszín (magyar oldal): Szent István Egyetem
helyszín rövidítés: SZIE


A kutatási téma leírása:

A rendszerváltás után a szegénység hagyományos – pl. életkorhoz, családi állapothoz kötődő – formái mellett és azokat mintegy felülírva, megjelent a munkaerőpiacról való kirekesztődéssel – munkanélküliséggel, inaktivitással – összefüggő ún. új szegénység. A szegénység nem egyforma mértékben veszélyezteti a vidéki térségeket. A szegénység erőteljesen sújtja a perifériákon, aprófalvas vidékeken élőket, a roma származásúakat és a nők egyes csoportjait. A szegénység újratermelődésében a munkaerőpiacról kiszorult családok megélhetési stratégiái – pl. a fekete, informális gazdaságban való részvétel –, és kapcsolatrendszereinek sajátosságai is szerepet játszanak.


Irodalom:
Váradi Monika Mária – Kovács Katalin: Hozzászólás egy nem létező tanyavitához. In Kovács Teréz szerk.: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. 2003, Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja – Magyar Regionális Tudományi Társaság, 279–285. p.
Váradi Monika Mária: Zárványosodó munkaerő-piaci struktúrák és megélhetési stratégiák. In A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. 2004, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 36–55. p.
Váradi Monika Mária – Kovács Katalin: Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. In Schwarcz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós szerk.: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. 2005, Budapest, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ, 75–82. p.
Váradi Monika Mária: Increasingly Fossilised Labour Market Structures and Strategies of Livelihood: Chances of Disadvantaged Groups in the Labour Market. In Györgyi Barta – Éva G. Fekete – Irén Kukorelli Szörényiné – Judit Timár eds.: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. 2005, Pécs, Centre for Regional Studies, 289–306. p.
Váradi Monika Mária: Szegénység, kirekesztettség. In Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 69–87. p. (Regio könyvek)

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )