Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Farkas Tibor
A vidékfejlesztés társadalmi és közösségi megközelítései

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szent István Egyetem
regionális tudományok
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

témavezető: Farkas Tibor
helyszín (magyar oldal): Szent István Egyetem
helyszín rövidítés: SZIE


A kutatási téma leírása:

A vidékfejlesztés – a területfejlesztéstől eltérően alternatív közgazdasági elméleteket és eltérő területi megközelítéseket alkalmaz a fejlesztési tevékenységekben. A fejlesztési tevékenységekben döntő a helyi közösség szerepe, a helyi közösség megértése és bevonása. A vidék nem csak az élelmiszertermelés színtere, hanem a vidéken élők rendkívül sokszínű gazdasági, kulturális és közösségi funkcióinak is színhelye. A vidékfejlesztés jellegzetesen interdiszciplináris tudományterület, az elméleti és kutatási feladatok többek között, a szociológia, a demográfia, a regionális tudomány, a földrajztudomány, és a közgazdaságtudomány területéhez kapcsolódnak. A téma választása a vidéken élő közösségek megismerését is jelenti. Vizsgálandó kategóriák pl. a humán tőke, a társadalmi tőke, az endogén erőforrások, a szubszidiaritás és a helyi társadalom állapota. A vidékfejlesztés módszertanának jellegzetes kategóriái többek között a térségi lehatárolások, a közösségfejlesztés, a helyi gazdaság fejlesztése, az életminőség összetevőinek alakulása vidéki térségekben és a vidéki társadalom egyes csoportjaiban. Ugyancsak ide tartoznak a szociális ellátórendszer jellegzetességei, és az anómia vizsgálata a vidéki népesség körében. Az előbbiekkel együtt vagy külön is vizsgálható a vidéki térségek népesedési helyzetében történő változások, valamint ennek társadalmi–gazdasági okai és hatásai.Témavezető:
Dr. Farkas Tibor (PhD.)
SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Farkas.tibor@gtk.szie.hu


A témához kapcsolódó publikációk:


Farkas T. (ed.): Vidékfejlesztés I. (egyetemi jegyzet) SZIE-GTK, 2009

Kassai Zsuzsanna – Farkas T.: A Leader+ program alulnézetből (in: Comitatus 2007. május)

Farkas T.: Cégér-elemzés, Guttman-skála (alfejezetek) (In: Nemes Nagy József (ed.): Regionális elemzési módszerek ELTE Regionális Földrajzi tanszék – MTA ELTE Regionális tudományi kutatócsoport, 2005

Farkas T.: Differences of American and Hungarian Communities in their Commercial and Public Services (in: Paul R. Eberts-Thomas Lyson (eds.): Cross Roads Study of Services: Commercial and Public-Professional-Financial in Cayuga County, New York, Cornell University. Rural Sociology Bulletin Series. No. 164. 1996)

Farkas T.: A kistérségek tagoltsága – Mezei Cecília (ed.): Évkönyv 2002. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika- és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs, 2002

Farkas T.: A kistérségek a vidékfejlesztés és a területfejlesztés hálójában (In: Nemes Nagy József (ed.): Regionális Tudományi Tanulmányok 8. – Kistérségi mozaik. ELTE Regionális Földrajzi tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport 2003)

T. Farkas – Dóra Kolta: The European Identity and Citizenship of the University Students in Gödöllő (In: Beinhauer – Neubauer et al. (eds.): Intercultural Communication – Business & Learning Competences. FH JOANNEUM & MERIG Graz, 2007. pp. 30-42.)

Farkas Tibor: Gondolatok a kapitalizmusról, a fejlődésről és a modernizációról
In: Comitatus : önkormányzati szemle, ISSN 1215-315X , 2008. (18. évf.) 2. sz. 83-90. old.

Vámos Anita – Farkas T.: Az életminőség mérése a Bátonyterenyei kistérségben (In: Területi Statisztika 2004/1)

Farkas T.: Vidékfejlesztés a fejlődéselméletek és a fejlesztési koncepciók tükrében – Tér és Társadalom 2002/1.

Farkas T. – Madarász Imre: „Indulj el egy úton...” – Fejlesztés és fenntarthatóság a moldvai csángóknál (in: A Falu 1998/4)

Farkas T.: A hollókői bál, a lóci határ és a népesedés (in: A Falu 2001/tavasz)

felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2017-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )