Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Csehné Papp Imola
A regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szent István Egyetem
regionális tudományok
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

témavezető: Csehné Papp Imola
helyszín (magyar oldal): Szent István Egyetem
helyszín rövidítés: SZIE


A kutatási téma leírása:

Tudvalevő, hogy a magyarországi társadalmi és gazdasági fejlődés időben és térben igencsak egyenlőtlenül megy végbe. Ennek következménye, hogy az egyes térségek között jelentős a fejlettségbeli különbség, amit az alapvető gazdasági mutatószámok, mint a GDP, az ipari termelés, a reálkereset, a foglalkoztatási arány, a fogyasztói árindex, a beruházások alakulása, a munkanélküliségi ráta nagyon jól jeleznek. A rendszerváltást követő időszakban az ország különböző térségei között korábban is meglevő eltérések még élesebben kirajzolódtak, és tovább fokozódtak. Különösen igaz ez a munkaerőpiac helyzetére, ahol nagyon komoly különbségek vannak a munkahelyek területi megoszlása és a munkanélküliség nagysága tekintetében. A közel másfélmillió munkahely megszűnése - a korábbi ipari központokban és a mezőgazdaságban - következtében az ágazati válságok területi válsággá szélesedtek ki. A regionális különbségek nem csökkentek az új évezred első felére. A munkanélküliség sorrendjében csak kisebb átrendeződés történt.
A kutatómunka tehát arra irányul, hogy a változások hogyan érintették, illetve a közeljövőben hogyan fogják érinteni a foglalkoztatottak, a munkanélküliek, és különösen a munkanélküliség által leginkább veszélyeztetett csoportok lehetőségeit, esélyeit a munkaerő-piacon. A kutatás célja, hogy a doktorandusz rendszerezze a foglalkoztatás vagy munkanélküliség regionális különbségeinek mérésére alkalmas módszereket, végezze el kritikai értékelésüket, matematikai statisztikai módszerek felhasználásával végezzen összehasonlító elemezéseket a foglalkoztatás és a munkanélküliség bemutatására. A kutatás során, a primer vizsgálatok keretében, a doktorandusz készítsen kérdőíves adat-felvételezést, mélyinterjúkat, amelyekkel vizsgálja az egyéni munkaerő-piaci pozíciókat, a változásokra való alkalmazkodóképességet.
A téma jellegéből adódóan lehetőség adódik nemzetközi összehasonlításokra.

A témához illő tudományos dolgozatok:

• Csehné Papp I. (2008): Spatial labour market processes, Bulletin of the Szent István University, vol. I. Gödöllő, special issue, pp. 45-50 . ISSN 1586-4502
• Csehné Papp I. (2008): Workforce mobility in Central-Hungarian region, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae, Nitriae, Acta regionala et environmentalica, volume 5. number 2, pp. 33-36 . ISSN 1336-54-52
• Csehné Papp I. (2010): Regional labour market differences in Hungary, Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda, Konferencie, Selye János Univerzity, Komarno, 19. júna, cd, ISBN 978-963-216-270-6
• Csehné Papp I., Mikáczó A., Adamicková I., Turceková N., Hajós L. (2011): The European Union region differences in the past and nowadays. Acta oeconomica et informatica 8:(2) pp. 35-41. ISNN 1335-2571
• Cseh Papp I., Hajós L. (2011): Regional discrepancies in Hungary, Acta regionalia et environmentalica 2: pp. 42-46. ISSN: 1336-5452
• Csehné Papp I. (2011): A munkaerőpiac regionális struktúrája, Közép-Európai Közlemények, 1. pp. 175-182, ISSN 1789-6339
• Csehné Papp I. (2011): Különböző régiókban élő középiskolások munkaerőpiaci tájékozottsága, Új Pedagógiai Szemle, 11-12. pp. 164-172. ISNN 1215-1807
• Csehné Papp I; Mikáczó A; Adamcikova I; Turcekova N; Hajós L. (2012): Regional differences in the European Union in the past and nowadays, Acta oeconomica et informatica, 15:(1) pp. 1-5. ISNN 1335-2571
• Cseh Papp I., Hajós L (2014): Education and working life in Hungary, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, 2 , pp 105-110. ISSN 2067 -3809
• Cseh Papp I., Csapóné Riskó T. (2014): Historical overview of the Hungarian labour market, International Journal of Social Science, 1, pp 39-49. ISSN 2249-6637
• Csehné Papp I. (2014): Az ország peremén, Munkaügyi Szemle, 1. pp. 66-72. ISSN: 0541-3559 http://www.munkaugyiszemle.hu/sites/default/files/elofizetes/mutat.pdf
• Csehné Papp I. (2014): Ismeri ön a munkaerőpiacot? A virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei, 1-2. pp. 269-278. ISSN: 2064-4361
• Csehné Papp I. (2014): A munkaerő-piaci tájékozottság és az elvárások területi differenciái, Educatio, 2. pp. 292-304. ISSN 1216-3384

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )