Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Agrárstratégiák és diverzifikációs lehetőségek a vidékgazdaságban

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Szent István Egyetem
regionális tudományok
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

témavezető: Ritter Krisztián
helyszín (magyar oldal): Szent István Egyetem
helyszín rövidítés: SZIE


A kutatási téma leírása:

Az utóbbi évtizedek alapvető változásainak egyik lényeges eleme a vidék fogalmának megerősödése, átalakulása, multifunkcionális szerepkör betöltése. Ez már nem csak egyszerűen az élelmiszeralapanyag-ellátás színhelyévé „degradálja” ezt a kategóriát, de olyan tulajdonságokkal és dimenziókkal ruházza fel (a lakóhely funkció mellet pl. hangsúlyosan a környezetvédelem, rekreáció, biológiai sokszínűség, az egészséges élelmiszer előállítás terén), mely egyértelmű versenyelőnyöket jelenthet a nem-vidéki területekkel szemben. Ugyanakkor, a nemzetközi és hazai szakirodalom, illetve a vonatkozó kutatások alapján, a globalizáció során fellépő térbeli gazdasági sűrűsödésből, a növekvő területi egyenlőtlenségből adódó negatív következményeknek a hátrányos helyzetű vidéki térségek fokozottan ki vannak téve. Mindebben jelentős szerepe van annak, hogy a globalizáció hatásai, a technológiai fejlődés által jelentős mértékben érintett, erősen intenzifikálódó agrárium már jóval kevesebb embert foglalkoztat, és elveszíti korábbi, a vidék gazdaságában betöltött kizárólagos, vagy meghatározó funkcióját.
A 2014-2020-as programozási periódusban a vidék gazdaságának bővítését a helyi erőforrásokra alapozott, sokszínű helyi élelmiszertermelés, és a feldolgozottság fokának növelése mellett, a munkahelyek megőrzésével, újak teremtésével kívánja támogatni, elősegíteni az Európai Unió. Az Európa 2020 stratégiával összhangban, a környezettel, az éghajlatváltozással és az innovációval kapcsolatos kihívásokra válaszolva, az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az alacsony széndioxid-kibocsátású, és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás, valamint a diverzifikáció, mint gazdaság-bővítő eszköz fő prioritásként jelentkeznek a vidékfejlesztési politikában. A témához kapcsolódó - települési, térségi, regionális vagy nemzeti/nemzetközi szintű - kutatások a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra reagáló mezőgazdasági termelés, valamint az azon túlmutató, szélesebb értelemben vett diverzifikáció lehetőségeit, eredményeit, hatásait, az azokhoz kapcsolódó támogatások hatékonyságát célozzák, melyek a fenntartható vidékgazdaság versenyképességének javításán keresztül hozzájárulhatnak a területi különbségek mérsékléséhez.

A témához kapcsolódó fontosabb publikációk

• Agarwal, S. - Rahman, S - Errington, A (2009): Measuring the determinants of relative economic performance of rural areas. Journal of Rural Studies (25) pp. 309-321.
• Breustedt, G. - Glauben, T (2007): Driving Forces of Exiting from Farming in Western Europe. Journal of Agricultural Economics (1) pp. 115–127.
• Bryden J. - Hart K. (Eds.) (2004): Why Local Economies Differ: the Dynamics of Rural Areas in Europe. New York: Edwin-Mellen Press
• EC (2012a): A view on employment, growth and innovation in rural areas. SWD(2012) 44 final. Commission staff working document. European Commission: Brussels
• EC (2012b): Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information Report 2012. European Commission: Brussels
• G. Fekete É. (Szerk.): A tartós munkanélküliség kezelése vidéki térségekben. Miskolc-Pécs: MTA RKK
• Hamza E. et al. (2002): Az agrárgazdaság átalakuló szerepe a vidéki foglalkoztatásban, különös tekintettel az EU-csatlakozásra. Agrárgazdasági Tanulmányok 4. Budapest: AKII
• Kassai Zs. - Ritter K. (2011): Helyi vidékfejlesztési programok a hátrányos helyzetű vidéki kistérségekben. Gazdálkodás 55 (4) pp. 337-346..
• OECD (2006): The New Rural Paradigm. Policies and Governance, Párizs: OECD
• Pouliquen A. (2001): Competitiveness and Farm Incomes in the CEEC Agri-Food Sectors. Implications before and after Accession for EU Markets and Policies.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/ceeccomp/fullrep_en.pdf
• Ritter, K. (2004): Role of agriculture in rural development in Hungary from the point of view of the integration process. Eastern European Countryside (10) pp. 137-154. ISSN 1232-8855Ritter K. (2008): A helyi fejlesztés esélyei – agrárfoglalkoztatási válság és területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Területi Statisztika 48. (5) pp. 554-572.
• Ritter K. (2009): A mezőgazdasági munkanélküliség néhány területi aspektusa Magyarországon. pp. 259-286 In: Kulcsár L. (Szerk.): Térség-Gazdaság-Társadalom. Gödöllő: SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
• Ritter K. (Szerk.)(2013): Vidékgazdaság. Egyetemi jegyzet. Gödöllő: SZIE
• Ritter K. et al. (2013): Vidékfejlesztés II. Egyetemi jegyzet. Gödöllő: SZIE
• Ritter K. - Villányi L. (2009): Role of agriculture in rural economy - possibilities of local development in areas deppressed by agricultural unemployment. pp. 97-109. In: Káposzta J. (Ed.): New elements and research in spatial economy. Komárno: Research Institute of J. Selye University.
• Ritter K. - Oláh I. - Péter B. (2013): The role of agricultural employment in local rural development strategies. Review on Agriculture and Rural Development 2 (1) pp. 373-379.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-05-31


2018. V. 04.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. május 25-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )