Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Antik császárkori filozófiatörténet

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
filozófiai tudományok
Filozófia Doktori Iskola

témavezető: Somos Róbert
helyszín (magyar oldal): B141
helyszín rövidítés: B141


A kutatási téma leírása:

Projektünk a görög filozófia területén belül e történeti korszak második felével kíván foglalkozni. Ennek oka részben kompetenciakérdés, részben pedig a filozófiatörténeti feldolgozottság különbségéből adódó lehetőségekkel való számvetés. Úgy tűnik, a preszókratikus bölcselet, Platón és Arisztotelész témákban a kutatás olyannyira telített, hogy a doktori képzés eredményességéhez hozzá tartozó új tudományos hozadék elérése akkora feladat elé állítja a jelölteket és felkészítőiket, amelynek sikeres megoldása kétséges, legalábbis nagyon nehéz. Ma már a császárkori bölcselettörténet kutatása is felettébb kiterjedt. A tudományos vizsgálatok tárgyát képező szövegek száma jelentős, ezek majdnem mindegyikének rendelkezésre állnak modern kritikai kiadásai és alapvető feldolgozásai is. A kutatás továbbfejlődési irányát a görög filozófia klasszikus és hellenisztikus korszaka kutatási metódusainak és megközelítéseinek differenciálódási módjai jelölik ki, így összességében elmondható, hogy a császárkori filozófia műveléséhez elengedhetetlen a korábbi bölcseleti teljesítmények beható ismerete. Ez nem csupán a kutatásmódszertani függés miatt van így, hanem azért is, mert a császárkori filozófiatörténet corpusai követő jellegűek, azaz a szerzők tudatosan korábbi filozófiák továbbfolytatóinak tekintik magukat. Ennek megfelelően alapvető hermeneutikai elv az, hogy fölleljük, mi a pontos viszony az értelmezés eredményeiként megszületett művek és az értelmezni kívánt filozófiák egymáshoz való pontos viszonya. A legalapvetőbb későantik filozófia-felosztás a platóni Akadémián Xenokratész idejében kikristályosodott ki, amely a filozófiát logikára, etikára és természetfilozófiára osztja, ahol a természetfilozófián belül szerepel a teológia is. A képzésben ezt a felosztást követjük. A tematika elemei: Meghatározó bölcseleti irányzatok a császárkor kezdetén. Általános áttekintés. Platonizmus, arisztotelizmus, sztoa, epikureizmus. A középső platonizmus 1. Eudórosz 2. Alkinoosz. 3. Attikosz és Numéniosz. Újplatónizmus 1. Plótinosz. 2. Porphüriosz. 3. Jamblikhosz. 4. Proklosz. Arisztoteliánus, sztoikus és epikureus hagyomány a császárkorban. Császárkori szkepticizmus.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2017-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )