Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Horváth Attila
Civilisztika

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
állam- és jogtudományok
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

témavezető: Horváth Attila
helyszín (magyar oldal): PPKE JÁK
helyszín rövidítés: PPKE


A kutatási téma leírása:

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ


Kutatási tevékenységem két területre terjed ki:

1. Civilisztika. Ezen belül is leginkább a részvénytársaságok történetével foglalkoztam, de írtam egy összefoglaló művet is a magánjog történetéről.

HORVATH, Attila: Die privatrechtliche und strafrechtliche Verntfwortung in dem mitteralterlichen Ungarn. Budapest, 1998. 7 p.

HORVÁTH Attila: A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2005. 364 p.
(Recenzió: Tomasits István: Iustum Aequum Salutare, 2005/1. 186-190. p.)

HORVATH Attila: A magyar magánjog történetének alapjai. Budapest, Gondolat kiadó, 2006. 557. p.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A magyar kereskedelmi jog története. = Magyar jogtörténet. [1996.] 149-183., [1999.] 153-187.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A magyar polgári magánjog történeti alapjai (1848-1945). = Magyar jogtörténet. [1996.] 111-148., [1999.] 115-152.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: A szovjet típusú átalakulás hatása a polgári jogra az 1949:IV. törvényig). = Magyar jogtörténet. [1996.] 192-202., [1999.] 196-206.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog története: Magánjogi jellegű intézmények az Árpád-házi királyok korában. = Magyar jogtörténet. [1996.] 65-72., [1999.] 69-76.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog történeti alapjai (1848-1945). = Előadásvázlatok a magyar jogtörténet köréből. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, 1995. 128-174.

HORVÁTH Attila [közreműködőként]: Magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, Osiris Kiadó, 1997. 712. – Átdolg. és bőv. kiad. 2000. 827.

HORVÁTH Attila: A jog modernizációjának kezdete, Széchenyi István magánjogi reformkoncepciója. In: Jogtörténeti Értekezések 15. Budapest, 1986. 133-147. p.

HORVÁTH Attila: Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai. In: Magyar Jogászegyleti Értekezések, Budapest, 1990. 45-58. p.

HORVÁTH Attila: A gazdaságot szabályozó jog modernizációja Magyarországon. In: Jogtörténeti előadások, 2. Szerkesztette: Mezey Barna, Budapest, 1990. 96-108. p.

HORVÁTH Attila: Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai. In: Széchenyi Emlékkönyv. Budapest, 1991. 115-128. p.

HORVÁTH Attila: Werbőczi István. In: Eseménynaptár, 1991/4. 36-51. p.

HORVÁTH Attila: A hitel híja. In: Rubicon, 1991/5. 29-32. p.

HORVÁTH Attila: Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai. In: Jogtudományi Közlöny, 1991/1-2. 34-39. p.

HORVÁTH Attila: A tőzsde és a spekuláció. In: Rubicon, 1991/9. 20-22. p.

HORVÁTH Attila: A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon. In: Jogtörténeti Szemle, 1992/5. 29-39. p.

HORVÁTH Attila Az objektív felelősség kialakulása a magyar magánjogban. Budapest, OTKA pályázat, 1992. 60. p.

HORVÁTH Attila: Az objektív felelősség és a veszélyes üzem a magyar magánjogban. Budapest, OTKA pályázat, 1993. 59. p.

HORVÁTH Attila: A német kereskedelmi törvény története. Budapest, OTKA tanulmány, 1997. 41. p.

HORVÁTH Attila: Az 1848-as törvények magánjogi reformjai. In: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848-49-es szabadságharc állam-és jogtörténetéből. Budapest, Szent István Társulat, 1999. 139-147. p.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog átalakítása 1848-ban. Nemzeti hagyományok és modernizáció kérdése. In: Jogtudományi Közlöny, 1996/6. 253-256. p.

HORVÁTH Attila: A magyar magánjog átalakítása 1848-ban. (Nemzeti hagyományok és a modernizáció kérdése). In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Szerkesztette: Vörös Imre. Budapest, Logod Bt., 1999. 171-179. p.

HORVÁTH Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. In: Ítélet, 2000. október, 3-5. p.

HORVÁTH Attila: Stadium. In: Gróf Széchenyi István minden Írása. Budapest, Logod Bt, 2001. 17-18. p.

HORVÁTH Attila: Széchenyi István részvénytársaság alapításai. In: Jogtörténeti Szemle 2003/2. 19-39. p.

HORVÁTH Attila: Werbőczy István Tripartitum (Hármaskönyv). In: Magyar könyvek – Magyar századok. Budapest, Tarsoly Kiadó, (megjelenés alatt)

HORVÁTH Attila: A részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. In: Eckhart Ferenc emlékkönyv. Szerkesztette: Mezey Barna. Budapest, Gondolat Kiadó, 2004. 128-137. p.

HORVÁTH Attila: Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény. In: Jogtörténeti Szemle, 2004/4. 7-15. p.

HORVÁTH Attila: Quellen des ungarischen Privatrechts. In: Doktori Iskola, Prelegálások. Budapest, Szent István Társulat, 2006. 1-21. p.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-01-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )