Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Vókó György
A büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
állam- és jogtudományok
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

témavezető: Vókó György
helyszín (magyar oldal): PPKE JÁK
helyszín rövidítés: PPKE


A kutatási téma leírása:

Témakiírás
A büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői

Kiíró: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Doktori Iskola
Témavezető: Vókó György
A kutatási téma leírása:
A büntető felelősségre vonás folyamatában egymáshoz szorosan kapcsolódó szakaszokról van szó, melyek közül bármelyik szerepének az esetleges elhanyagolása, nem kellő figyelemmel kísérése, tudományos kutatásának háttérbe szorítása, a többi hatásfokát ronthatja le.
Nagyon időszerű és megalapozott tudományos törekvést tükröz, hogy bűncselekmény elkövetésétől, a büntető eljárás megindulásától az utógondozás befejezéséig, sőt a mentesülést követően a bűnügyi nyilvántartásból törlésig tartó folyamatot, mint egységes egészet vizsgáljuk, mint olyat, amely a társadalommal összeütközésbe kerülő személyt hivatott oda újra visszavezetni, ott elismertetni, éppen a társadalom, a többi ember védelme érdekében. Úgy kell hatékonynak lenniük az egyes büntetéseknek, intézkedéseknek, hogy megfeleljenek a jogállamiság követelményeinek is. Nagyon időszerű ezt akkor kutatás tárgyává tenni, amikor megkezdődött a büntetőjogi szankciórendszer korszerűsítése, továbbá a gyakorlatban érvényesülésüket biztosító büntetés-végrehajtási szervezet fejlesztése.
A téma lehetőséget kínál olyan fontos jogintézményekkel való foglalkozásra, mint az egyes szankciók tartalmát képező jogkorlátozások határai, a garanciarendszer működése, az ebben közreműködő szervek tevékenységének színvonala.
Az ember és az emberiség védelmében szükséges a jogsértésekre történő állami reakció és a jogsértések megelőzése terén az embert – mint tettest és sértettet egyaránt – kell középpontba állítanunk. Az állam reakciója foglalja magában a jogsértés alapjául szolgáló társadalmi konfliktusra adott választ, a jövő büntetőjogának a büntetési célokat is az emberre – mint individuumra és mint társadalmi lényre – tekintettel kell majd megfogalmazni. Ha az igazságot úgy fogjuk fel, mint az egyenlő méltósággal és szabadsággal bíró emberek közti biztonság és béke megteremtésének és fenntartásának a mértéke és eszköze, akkor a büntetést sem legitimálhatjuk csak az igazságosság megvalósításával, hanem szükség van egy – a különféle álláspontoktól eltérő – közelebbi vagy távolabbi célra.
A bűnüldöző, az igazságügyi és ezen belül a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének minősége, jogszerűsége alapvető feltételként befolyásolhatja a szankcionálás eredményességét. Ennek akár részeiben, akár komplexitásában vizsgálata fejlődést szolgáló, gyakorlatban is hasznosítható lehet.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-01-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )