Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Bíró László Péter
Lepkék pikkelyeiben előforduló biológiai eredetű és bioinspirált fotonikus nanoarchitektúrák vizsgálata és alkalmazása

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
fizikai tudományok
Fizikai Tudományok Doktori Iskola

témavezető: Bíró László Péter
belső konzulens: Barócsi Attila
helyszín (magyar oldal): MTA TTK MFA Nanoszerkezetek Osztály
helyszín rövidítés: BME


A kutatási téma leírása:

Az MFA Nanoszerkezetek osztályán több mint tíz éve vizsgáljuk a természetben megtalálható és ezek alapján mesterségesen előállított fotonikus szerkezetek felépítését mikroszkópos technikákkal, illetve optikai tulajdonságaikat reflexiós és transzmissziós spektrometriával [1]. A kitinből és levegőből felépülő, biológiai eredetű nanoszerkezetek rendezett, vagy közelrendezett nanokompozitot alkotnak, amelyben a szerkezeti elemek ismétlődési távolsága a látható fény hullámhossztartományába esik. A megfelelően eltérő törésmutatójú anyagokból felépülő szerkezet fotonikus kristályt képez, ami képes befolyásolni bizonyos hullámhossztartományban a fény terjedését a nanoarchitektúrában. Ezáltal részleges, vagy teljes fotonikus „tiltott sáv” alakulhat ki. Az ebbe eső hullámhosszúságú fény terjedése nem megengedett a nanokompozitban. Számos, a természetben előforduló, élénk csillogó szín (nemesopál, bogarak páncélja, lepkék szárnya) ezen az elven képződik, és ezek megismerésével, anyagtudományi módszerekkel lehet hasonló szerkezeteket tervezni, készíteni, valamint működésüket számítógéppel modellezni.
A gyakorlati alkalmazások szempontjából különösen fontos lenne a fent leírt típusú szerkezetek megfelelő méretű, gazdaságos előállítása. Tekintettel arra, hogy a lepkék pikkelyeiben előforduló fotonikus nanoarchitektúrák szerkezeti paraméterei (közelrendezett szerkezet) jóval nagyobb toleranciát engednek meg, mint például az opál típusú szerkezetek, ígéretes e szerkezetek jobb megértése, például a közeli rokonságban álló fajok színeit adó nanoarchitektúrák részletes tanulmányozásával.
A jelentkező feladata az optikai mérések megtervezése és elvégzése, a pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópos képek elemzése, a gáz/gőz-érzékelési mérések végzése. A mérési adatok kiértékelésével feltárhatók a meghatározó szerkezeti jellemzők, és ez új alkalmazások felé vezethet, valamint a mesterségesen előállított szerkezetek javítását is szolgálja.

[1] http://www.nanotechnology.hu

A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:

Optikai ismeretek, kísérletek összeállítása, adatokat kiértékelő és ábrázoló programok használata, angol nyelv ismerete

A témavezető elérhetősége:
Telefon: 061 392-2681, 061 392-3035
E-mail: biro.laszlo@ttk.mta.hu, kertesz.krisztian@ttk.mta.hu

A tanszéki konzulens adatai
Neve: Barócsi Attila
Tudományos fokozata: PhD
Telefon: 061 463-1374
E-mail: barocsi@eik.bme.hu

A doktori munka készítésének helye és címe:

MTA TTK MFA Nanoszerkezetek Osztály, 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.

előírt nyelvtudás: angol
felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2016-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )