Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Lukács László
Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Lukács László
helyszín (magyar oldal): Bánki Donát GBM Kar
helyszín rövidítés: BDGBM


A kutatási téma leírása:

A téma teljes címe:
Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására

Témaválasztás indoklása:
A katonai robbantástechnika az elmúlt évtizedekben az építmények bontását szinte kizárólag a rombolásra, akadályképzésre korlátozva vizsgálta. Az IFOR/SFOR Magyar Műszaki Kontingens békefenntartó missziója során viszont ettől eltérő céllal kapott építmény bontási feladatot, ahol különös tekintettel kellett lenni a környezetvédelemre, a környező építmények védelmére. A polgári életben szintén forradalmi változások történtek a robbantási és az egyéb technológiájú bontási tevékenységben. A Magyar Honvédség védelmi felülvizsgálatát követően a műszaki csapatok békefenntartói feladatokra történő felajánlásával égető szükség van a bontási munkák végzése terén jelenleg érvényben lévő katonai szabályozás, módszerek és technikák felülvizsgálatára, az új elvárásoknak leginkább megfelelő új struktúra kialakítására, a szakutasítások átdolgozására és új technikák és technológiák bevezetésére. A katasztrófavédelem területén szintén szükséges a fenti speciális feladatok újra értelmezése, vizsgálata, sajátos feladataiknak megfelelően.

Célkitűzések:
- A békefenntartó feladatok során végzendő műszaki szakfeladatok sajátosságainak, eltérő vonatkozásainak elemzése, a műszaki támogatás (biztosítás) általános feladataihoz képest;
- A békefenntartás során várható robbantási és bontási feladatok prognosztizálása, az SFOR Magyar Műszaki Kontingens tapasztalatai alapján;
- A bontási munkák során a polgári életben alkalmazott technikák és technológiák bemutatása, jellemzése;
- A bontási és robbantási munkák biztonsági és környezetvédelmi szabályozása a polgári életben, valamint a vonatkozó NATO előírások bemutatása;
- A Magyar Honvédségnél rendszeresített katonai robbantóanyagok, valamint az érvényben lévő robbantási technológiák alkalmazhatóságának értékelése, a békefenntartó műveletek közben;
- A Magyar Honvédség bontási és robbantási lehetőségeinek értékelése a békefenntartó műveletekben, figyelembe véve a meglévő technikai lehetőségeket, és a tevékenység biztonsági és környezetvédelmi szabályozásának szempontjait;
- A katasztrófavédelem során alkalmazható speciális robbantási és egyéb technológiájú bontási tevékenység megújításának lehetőségei a kor követelményei és a technikai/technológiai fejlődés lehetőségeinek figyelembe vételével

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:
A témát érintően hazai és külföldi szakirodalmak, valamint jogszabályok vonatkozó részeinek tanulmányozása. Konzultációk folytatása a témában jártas szakemberekkel. Interneten, a témával kapcsolatban történő kutatás. Eddigi pályafutás során szerzett ez irányú ismeretek és tapasztalatok rendszerezése. A tanulmányozott dokumentumelemzések, majd következtetések levonása. Az elméleti/gyakorlati javaslatok formába öntése, publikációja

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
Javaslat a magyar békefenntartó műszaki alegységek, illetve a katasztrófavédelmi szervezetek robbantási és a bontási munkáinak hatékonyabbá tételére, a szervezet, eszköz, felszerelés, felkészítés, technológia és a biztonsági, valamint a környezetvédelmi szabályozás komplexumának megújításával.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-01-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )