Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tar Krisztina
Az élesztőtől az emberig: A proteaszóma aktivátor fehérjéinek –Blm10/PA200 – szerepe a mitokondrium homeosztázisának fenntartásában

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Debreceni Egyetem
elméleti orvostudományok
Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola

témavezető: Tar Krisztina
helyszín (magyar oldal): Debreceni Egyetem, ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet
helyszín rövidítés: DEOVI


A kutatási téma leírása:

A konzervált Blm10/PA200 fehérjék a proteaszóma aktiválásában résztvevő aktivátor fehérjék. Képesek a katalitikus maghoz (CP/20S) kötődve azt aktiválni, megkönnyítve a szubsztrát peptidek lebontását.
Ezen aktivátor fehérjék sejten belül betöltött feladatáról nem sok ismerettel rendelkezünk.
Munkacsoportunk előzőleg kimutatta, hogy a Blm10/PA200 fehérjék rendelkeznek egy, a mitokondrium homeosztázisnak fenntartásában betöltött szabályozó feladattal. Élesztőmodellben igazoltuk, hogy a mitokondrium osztódásának szabályozásában résztvevő Dnm1 fehérjét a proteaszóma bontja le, és ebben a proteaszómához kötődő Blm10-nek fontos szerepe van. Jelen munkánkban feltételezzük, hogy az élesztő Dnm1, Blm10-proteaszóma általi lebontása konzervált, így az emlős sejtekben található mitokondriumok osztódásáért felelős Drp1 szabályozott lebontása a PA200-proteaszómán keresztül történik.
Feltételezzük továbbá, hogy mitokondriális stressz hatására, a PA200 hozzájárul a mitokondrium dinamikájának alakításához, a mitokondrium hasadásában-fúziójában résztvevő fehérjék szabályozásán keresztül.
shRNS lentivirális módszerrel PA200 csendesített, stabil SH SY5Y sejtvonalakat hoztunk létre. Cycloheximide (CHX) chase módszerrel kimutattuk, hogy PA200 depléciója a Drp1 féléletidejének növekedéséhez vezet. Megfigyeltük azt is, hogy a PA200 depléciója a mitokondriumok morfológiai változását eredményezi; a kontroll sejtekben megfigyelhető tubuláris szerkezethez képest kompakt, sejtmag körül rendeződő klasztert képeznek. Oligomycin és antimycin A jelenlétében, PA200 depletált sejtekben a mitokondriális hálózat drasztikus fragmentációját, míg rotenone kezelést követően a mitokondriumok hurokszerű lefűződését figyelhettük meg.
XF96 oximéterrel (Seahorse Bioscience) végzett méréseink is a mitokondriumok működésének zavarára utalnak PA200 depletált sejtekben.
Összefoglalva, eddigi eredményeink azt mutatják, hogy PA200 depléciója következtében mitokondriális szerkezetváltozás és diszfunkció alakul ki. További munkánkban a mechanizmus és annak szabályozásának molekuláris hátterét kívánjuk feltárni.

előírt nyelvtudás: angol középfok
felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2016-12-30

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )