Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Csemáné Váradi Erika
A kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Miskolci Egyetem
állam- és jogtudományok
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Csemáné Váradi Erika
helyszín (magyar oldal): Miskolci Egyetem ÁJK
helyszín rövidítés: ÁJK


A kutatási téma leírása:

A kutatási téma a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának jogi és kriminológiai vetületeit, összefüggéseit öleli fel elméleti és gyakorlati megközelítésből.
Egyik fő irányát a fiatalkorúak hazai és nemzetközi büntetőjogi, büntető-eljárásjogi és büntetés-vérehajtási jogi kérdései, a szabályozás fejlődési tendenciái, az új megoldások, valamint az ezek hátterébe álló folyamatok, a büntető-jogpolitika alakulását befolyásoló tényezők alkotják. Az életkori határok változása illetve a fiatalkorú és a felnőttkorú elkövetőkre irányadó büntető-igazságszolgáltatás egyes országokban jelen lévő átjárhatósága miatt a gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás, valamint a felnőttekre irányadó büntető(anyagi és eljárás-)jogi szabályok szintén a kutatási téma részét képezik.
Különös tekintettel az egyes elkövetői csoportokra (például fiatalkorúak), kiemelt figyelem irányul azon büntetőjogi, büntető-eljárásjogi jogintézmények felé, melyek az eddigi tapasztalatok szerint hatékonyan szolgálják a megelőzést. Így a mediáció és az egyéb elterelési lehetőségek illetve az alternatív szankciók, közösségi büntetések szintén a kutatási téma részét képezik, akárcsak azok a programok, tréningek, melyek részben az egyes diverziós formákhoz kötötten, részben a szabadságvesztés-végrehajtása során segítik az eredményesebb prevenciót és reszocializációt.
E témakörhöz kapcsolódnak a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának intézményeit, szervezetét, működési hatékonyságát felölelő kérdések.
A kutatási téma másik fő irányát a kriminológia területe jelenti. A bűnözés, ezen belül például az életkor, nem és bűnözés (így a gyermek- és fiatalkori és a női bűnözés), az erőszakos bűnözés, a családon belüli erőszak jelentik a súlyponti területeket. A társadalmi jelenségek bemutatásán túl a vizsgálódások középpontjában állnak az oksági, prevenciós kérdések is (például: agresszió-kezelést célzó tréningek vagy csizma-táborok?).

A téma konkretizálása a jelentkezőkkel egyeztetett kutatási terv szerint történik.

felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2016-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )