Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Diagnosztikus és terápiás prognosztikai tényezők vizsgálata a gerinc daganatos betegségeiben

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Lazáry Áron
helyszín (magyar oldal): Országos Gerincgyógyászati Központ
helyszín rövidítés: OGK


A kutatási téma leírása:

Bevezetés
A gerincoszlopra lokalizált, illetve a gerinccel összefüggést mutató daganatos megbetegedések gyakori kórképek. Az esetek 90%-ban a gerincben az elváltozás egy más szervben (tüdő, prosztata, emlő stb.) kialakult primer daganat áttéteként jelenik meg, és ezek kezelése általában onkológiai feladat. A primer gerinctumorok jelentős részeként és számos metasztázis esetében azonban műtéti beavatkozás szükséges a betegség gyógyítása illetve a beteg állapotának javítása érdekében. Az általános anesztéziai és intenzív terápiás lehetőségek és a gerincsebészeti technikák utóbbi évtizedekben tapasztalt ugrásszerű fejlődésének köszönhetően a radikális daganatsebészet új fejezetei nyíltak a gerincsebészetben is. A korlátozott tapasztalatoknak és a terület interdiszciplináris voltának köszönhetően azonban általánosságban igaz, hogy napjainkban a gerincdaganatok műtéti és nem-műtéti terápiás protokolljai még nem tisztultak le, a terápiás modalitások hosszútávú eredményességét bizonyító tanulmányok alapvetően hiányoznak a nemzetközi szakirodalomban. Számos daganattípus esetében (pl. chordoma) nem rendelkezünk hitelt érdemlően bizonyított effektivitású adjuváns terápiás lehetőségekkel, és a gerincdaganatok biológiai viselkedése is sok szempontból tisztázatlan terület. A radikális daganateltávolító műtétek műtéttechnikai részletei is kidolgozás alatt vannak, ebben az Országos Gerincgyógyászati Központ, Dr. Varga Péter Pál vezetésével, több nemzetközi együttműködés keretében is élenjáró szerepet tölt be. Összhangban a 2006-ban alakult Spine Oncology Study Group célkitűzéseivel és módszereivel, több olyan – átfedő és kapcsolt – részterületen zajlanak Intézetünkben tudományos kutatások, amelyeken a jövőben a diagnosztikai és terápiás protokollokat érintő, orvostudományi áttörés várható.

Célkitűzések – kutatási altémák
1. A primer gerinctumorok prognosztikai tényezőinek vizsgálata, prospektív, hosszútávú követéses vizsgálat keretében
2. A gerincmetasztázisok műtéti és nem-műtéti terápiás lehetőségeinek optimalizációját célzó diagnosztikus és terápiás algoritmus felállítása
3. A radikális tumoreltávolító műtétek (en bloc rezekciók) sebésztechnikai kérdéseinek biomechanikai és prospektív vizsgálata
4. Gerincdaganatok kezelésének életminőségi és pszichológiai aspektusai a komplex terápia és a posztoperatív rehabilitáció tükrében
5. Low grade malignus gerincdaganatok nem-műtéti kezelési lehetőségeinek onkopathológiai alapjai

Módszerek
A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében – nemzetközi és hazai kutató-konzorciumok tagjaként – több, párhuzamosan futó tudományos projekt módszereit és eredményeit szintetizáljuk. Az Országos Gerincgyógyászati Központban nemzetközi szinten is kiemelkedően nagy számban kezelünk gerincdaganatos betegeket. Az AOSpine International nemzetközi referencia intézetté minősítette kórházunkat gerinctumor témakörben. Intézetünkben elektronikus adatbázist építettünk a gerinctumoros betegek strukturált, hosszútávú követése érdekében. A közeljövő tudományos célkitűzései között szerepel egy országos gerinctumor adatbázis kiépítése, amely a diagnosztikai és a terápiás (műtéti és nem –műtéti) jellemzők strukturált gyűjtésével lehetőséget ad a témakör prospektív, tudományos feldolgozására. Céljaink között szerepel a gerincdaganatos betegek kezelésével foglalkozó szakemberek (gerincgyógyász, gerincsebész, onkológus, gyógytornász, pszichológus) tudományos projekten keresztül történő összekapcsolása. A komplex betegségcsoport releváns tudományos vizsgálatait hazai és nemzetközi partnereinkkel történő együttműködések segítik. A Spine Oncology Study Group tagjaival közös, anonimizált prospektív és retrospektív adatbázist építünk a tapasztalatok tudományos összegzése érdekében. Az AOSpine International-lel a besugárzás a műtéti kezelés tervezését módosító következményeit vizsgáljuk. A klinikai vizsgálatok mellett, a SE I. sz. Pathológiai Intézetével (Dr. Sápi Zoltán, az athéni Demokritos Intézettel (Dimitris Kletsas) és a grazi Orvosi Egyetemmel együttműködésben a low grade malignus chordomák sejtbiológiai aspektusait, kemo- és radioszenzitivitását vizsgáljuk, különböző aspektusokból, immunhisztokémiai, génexpressziós és genomikai módszerekkel. A radikális tumoreltávolító műtétek és a különböző stabilizációs technikák (pl. lumbopelvicus stabilizáció) biomechanikai aspektusait cadaverszegmentumon végzett in vitro terheléses vizsgálatokkal és végeselem analízissel (FE in silico modell) vizsgáljuk. A témakör jelentőségére és a várható tudományos eredményekre tekintettel magyar koordinációjú Európai Uniós pályázat előkészítését kezdtük meg, a SE Orthopédiai Klinikával (Prof. Dr. Szendrői Miklós) közösen. A PhD téma keretein belül tehát mind alapkutatási, mind klinikai tudományos vizsgálatokhoz való csatlakozásra van lehetőség, számos előkészítés alatt álló projekt keretén belül is.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2016-10-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )