Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tarján Ildikó
Maradófog sérülések és ellátásuk

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Tarján Ildikó
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Bevezetés, háttér

Dentális traumák mind a tejfogakat, mind a maradófogakat érinthetik a gyermekkorban. A fogazati sérüléseket etiológia, anatómia, patológia, és terápia alapján osztályozhatjuk. A WHO (1995) klasszifikáció magában foglalja a fog, a támasztószövetek, a gingiva és az orális mucosa sérüléseit.
Trauma következtében létrejöhet a fog teljes kimozdulása, a fog részleges kimozdulása (laterális, extruzív és intruzív luxáció), a fogkorona- és gyökér törése. A fogkorona sérülése lokalizálódhat a zománcra, elérheti a dentint, illetve érintheti a pulpát. Gyökérfraktúra lehet az
apikális, középső és gingivális harmadban.

15éves korra 33%-a szenvedett már el valamilyen formájú dentalis traumát (J.E.Todd 1985). Saját felméréseink szerint 10 éves korban a sportbalesetek vezetnek, amelyek leggyakrabban koronafraktúrát okoznak. Jelentős praedispositios faktor az Angle II/1 osztályú rendellenesség.
A pulpát is érintő fraktúra esetében a lehetséges terápiák: a direkt pulpasapkázás, a pulpotómia és a pulpektómia. A kezelési mód megválasztása függ az exponálódott pulpa nagyságától, az elszenvedett trauma óta eltelt időtől és a gyökér fejlődési stádiumától.
Ha a pulpa teljesen elhalt, és a fog fejlődése befejeződött, pulpektómiát, majd gyökértömést végzünk. Ha a gyökér fejlődése nem fejeződött be, így konvencionális gyökértömés lehetőségére nincs mód, művi apexifikációt kell végeznünk.
A fog részleges ill. teljes kimozdulása esetén repositio ill. visszahelyezés után sínezzük a fogat.
A traumás sérülések terápiája az elmúlt években nagymértékben megváltozott.
Az apexifikáció elősegítésére számos ideiglenes gyökértömő anyagot alkalmaztak: pl. Magnézium hidroxid, cink oxid, bárium hidroxid, trikálcium foszfát. A legjobbnak napjainkig Ca(OH)2 paszta bizonyult (Andreasen J.O.2003). Ennek az anyagnak az alkalmazásával a gyökércsúcs záródási folyamata legalább egy évet vesz igénybe. Az utóbbi években felfedezett mineral trioxid aggragate (MTA), irodalmi adatok alapján, egy ülésben képes a gyökécsúcs lezárására (Witherspoon D.E.2001, Koh, E.T. 2000.).

A parciális és totális luxáció esetében, repositio ill. visszahelyezés után az ajánlott sínezési idő régebben 2-3 hónap volt.. Jelenleg parciális luxáció után 3 hét, totális luxációt követően 1 hét 10 nap a javasolt sínezési idő.
Megváltozott a fog visszahelyezésének indikációs ideje is. Régebben 2 óra elteltével a visszahelyezett fogat 95%-ban a gyermek elvesztette gyökérresorptio, vagy ankylosis következtében. Jelenleg új anyag, az Emdogain (zománc matrix protein) alkalmazásával irodalmi adatok beszámolnak- egy-egy eset kapcsán - 2 óra elteltével is a fog sikeres visszaültetéséről és megmaradásáról ( Filippi A. 2002, Caglar E. 2005). A szerzők többsége szerint az Emdogainnak nincs szerepe a gyökérhártya regenerációjában ( Araujo M 2003, Lam K. 2004, Barrett E.J. 2005).

-2-

A vizsgálat célja

A programban célom lenne ezeknek a megváltozott kezelési eljárásoknak a vizsgálata.
A Ca(OH)2 paszta és az MTA indikációs területe igen széleskörű: direkt pulpasapkázás, pulpotómia, furcal perforáció, apexifikáció.
A programban elvégeznénk a két anyag klinikai összehasonlító vizsgálatát a fent említett indikációs területeken.

Vizsgálnánk totális luxációt követően az emdogain hatását a fog megmaradására.

A kiértékelés magában foglalja a gyökér továbbfejlődését, elhalt fog esetében a periapikális elváltozás időbeli gyógyulását, a végleges gyökértömés után a követéses vizsgálatot.
Totális luxáció után az emdogainnal ill. anélkül visszahelyezett fog esetében az ankylosis vagy a resorptio kialakulását vizsgálnánk.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2016-10-31


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )