Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Bihari Péter
Az energiaellátás rendszerének strukturális optimálása

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
gépészeti tudományok
Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

témavezető: Bihari Péter
helyszín (magyar oldal): BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
helyszín rövidítés: EGR


A kutatási téma leírása:

a.) Előzmények: Az energiatermelési és –ellátási módokkal, különösen a megújulókkal kapcsolatos stratégiai szintű megalapozott döntéshozatalhoz szükséges a műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és ellátásbiztonsági hatások komplex figyelembe vétele. Ezen hatások az energetika rendszerszintű kapcsolataival írhatók le, amely összetett elemzést és tervezést tesz szükségessé. A kutatási program közvetlen előzményeit a Műegyetem Kutatóegyetemi programjának Fenntartható Energetika kiemelt kutatási területén belül, a Döntéshozatalt megalapozó tudás és Energiaforrások értékelése c. kutatási témán belül elért eddigi eredmények szolgáltatják.
b.) A kutatás célja: A kutatás célja olyan komplex és objektív modell kidolgozása, mely kapcsolatot teremt a stratégiai szintű energiaellátási rendszerstruktúra-tervezés és az energiatermelési módok műszaki igényei és feltételei között, alkalmas a megújuló energiaforrások rendszerintegrációs igényeinek a figyelembevételéhez is, ezzel támpontot szolgáltatva a stratégiai döntéshozatalhoz.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye: Szakirodalmi háttér átfogó elemző feldolgozása, a szakirodalomban feltárt objektív energetikai-műszaki-gazdasági kapcsolatok elemzése. (0,5 év) A kutatás második fázisában a feltárt kapcsolatok matematikai modelljeit kell elkészíteni, majd a következőkben ezen modellek kapcsolódási felületeit kell definiálni. A rész-modellek segítségével energiamix optimalizálásra alkalmas modell kidolgozása. (1,5..2 év). A kidolgozott modell „éles” használata változó körülményekre adott reakciók elemzésére, a múltbéli tapasztalatok alapján a módszer finomhangolása (0,25 év). A kutatás összefoglalása értekezés formájában (0,5 év).
d.) A szükséges berendezések: A szükséges informatikai infrastruktúra (hardver és szoftver) a Tanszéken rendelkezésre áll.
e.) Várható tudományos eredmények: Rendszerszintű műszaki összefüggések a különböző energiatermelési és -ellátási módok között. Műszakilag objektív energiaellátási rendszerstruktúra optimális kialakításának hosszú távú tervezésére alkalmas modellje, különböző forgatókönyvek és elemzések változó körülményekre.
f.) Irodalom:
Bihari P., Gács I.: Az energiahordozó-forrásszerkezet alakításának lehetőségei. ENERGIAGAZ-DÁLKODÁS 52: pp. 20-25. (2011)
Bihari P, Gróf Gy, Gács I: Efficiency and cost modelling of thermal power plants. THERMAL SCI-ENCE 14:(3) pp. 821-834. (2010) [IF: 0.706]
Gács I, Bihari P.: Magyarország primerenergia hordozó struktúrájának alakítási lehetőségei. In: Bíró K Á, Sebestyén-Pál Gy (szerk.) X. ENELKO Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferen-cia. Marosvásárhely, Románia, 2009.10.08-2009.10.11. Marosvásárhely: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 49-54.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2016-10-19

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )