Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Szabó Péter
A latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
hittudományok
Hittudományi Doktori Iskola

témavezető: Szabó Péter
helyszín (magyar oldal): PPKE Hittudományi Kar
helyszín rövidítés: KJPI


A kutatási téma leírása:

A címben jelzett dilemma a modern egyházi kodifikációval egyidős. Abból a döntésből fakadóan, hogy a katolikus egyház közös fegyelmét nem egy, hanem két kódexbe foglalták, miközben a két jogrendet egyaránt érintő „rítusközi” kapcsolatok mindennaposak, a két kodifikált jogrend egymáshoz való viszonya régóta élénk tudományos reflexió tárgyát képezi.
A szóban forgó egyházi törvénykönyvek kihirdetésének időbeli eltolódásából adódóan a téma öt periódust ölel fel: (1) a modern kodifikáció előtti helyzet; (2) a CIC’1917 és a reá vonatkozó doktrína; 2 A XII. Piusz-féle keleti kodifikáció („CICO”) hatása; (3) a hatályos latin törvénykönyv (CIC 1983) viszonya a korábbi keleti joghoz; s végül (4) a keleti kódex (CCEO 1990) hatása a latin jogra, különös tekintettel a CCEO 1. kán. értelmezése terén felmerült bizonytalanságokra.
A kérdés jelentőségét mutatja, hogy a témát több szentszéki dokumentum is érintette: egy 1992-es államtitkársági leírat, egy a Pápai Törvényszövegek Tanácsa által kiadott „Nota explicativa” (2011), illetve utoljára Ferenc pápa De cocordia inter Codices kezdetű 2016-os törvénye. Ez utóbbi dokumentumokból érdekes szemléletmódbeli differenciák rajzolódnak ki. Ezen eltérő trendek kritikai elemzése a disszertáció sajátos értéke lehet, mely a kánonjogtudomány e fontos kérdése számára előremutató eredmények kimunkálásának lehetőségét rejti magában. A latin és görögkatolikus rítus együttélése a téma hazai feldolgozásának sajátos gyakorlati jelentőséget is ad.

a téma feltérképezéséhez ajánlott bevezető irodalom:
ERDŐ P., A szentségi jog rítusközi (egyházközi) kérdései (keresztség), in Orientalium dignitas. A XIII. Leó pápa által kiadott ‘Keletiek méltósága’ kezdetű apostoli levél centenáriuma alkalmából tartott szimpózion anyaga, 1994. november 2–4, OROSZ L. (szerk.), Nyíregyháza 1995, 129–145 [lásd még: Ua., Az élő Egyház joga, Budapest 2006, 337–357].
SZABÓ P., Continuità e discontinuità tra ius vetus e diritto codificato alla luce dei cc. 1-6 del CCEO, in Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017, Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917–2017), edited by Georges RUYSSEN – Sunny KOKKARAVALAYIL (Kanonika 25), Roma 2017, 33–57, 36–44.
Pablo GEFAELL, Harmonizing the Canons, Banglore 2016, x+157 pp.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2021-08-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )