Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Új electrocardiographiás módszerek szerepe a betegek cardialis reszinkronizációs therápiára történő jobb kiválasztásában

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
elméleti orvostudományok
Elméleti- és Transzlációs orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Vereckei András
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A jelenleg ajánlott kritériumok (optimális gyógyszeres kezelésre refrakter szívelégtelenség, ha nincs lehetőség javulásra valamilyen intervenciótól, mint például coronaria revascularisatio, szívbillentyű műtét, NYHA II, III és ambuláns IV-es funkcionális stádium, LVEF<35 %, QRS szélesség >120 ms). a reszinkronizációs therápiára (CRT) történő betegkiválasztásra suboptimálisak, a CRT után a non-responderek aránya még ma is kb. 30%. A non-responderség okai lehetnek: 1) a bal kamrai (LV) elektróda suboptimális lokalizációja, 2) az LV elektróda transmuralis heg fölé helyezése, 3) a dyssynchronia hiánya, 4) suboptimális atrio-ventricularis (A-V), V-V késés beállítások, 5) túl súlyos szívbetegség. Ezek közül a jelenleg ajánlott kritériumok sokszor nem tudják megbízhatóan jelezni a dyssynchronia jelenlétét vagy hiányát, és nem alkalmasak a LV elektróda optimális lokalizációjának meghatározására sem. Minél nagyobb mértékű a dyssynchronia, annál hatásosabb a CRT. A hagyományos kritériumok közül csak a QRS szélesség alkalmas a dyssynchronia jelzésére, azonban ennek csak durva becslésére alkalmas. Ha a QRS szélesség >150 ms, akkor jelentős dyssynchronia jelenléte valószínű, ezért a CRT nagy valószínűséggel hatásos lesz. Azonban, ha a 120 ms < QRS szélesség <150 ms, akkor a hagyományos kritériumok nem tudják megbízhatóan jelezni a dyssynchronia jelenlétét vagy hiányát, ezért nagy szükség van olyan vizsgáló módszerekre, amelyek ezekben a betegekben is megbízhatóan képesek jelezni a dyssynchronia jelenlétét vagy hiányát. Eddig főleg bonyolult és költséges képalkotó eljárásokat (3D echocardiographia, 2D és 3D szöveti doppler vagy speckle tracking echocardiographia, szív MRI) próbáltak alkalmazni erre a célra, de ezekkel számos próbálkozás ellenére sem sikerült eddig olyan kritériumo(ka)t kifejleszteni, amelyek nagy multicentrikus, randomizált vizsgálatok eredményei alapján igazoltan hatékonyan elősegítik a jobb betegkiválasztást CRT-re. Mivel a dyssynchronia elsődlegesen a szív elektromos aktívációja és csak másodlagosan a mechanikus működése által meghatározott jelenség, ezért logikus, hogy az electrocardiographiában is lehetnek a QRS szélesség meghatározásán kívül további eddig rejtett lehetőségek a dyssynchronia pontosabb becslésére.
Ezért a bal kamrai intraventricularis és az interventricularis dyssynchronia helyettesítő (surrogate) markereinek tekinthető új EKG kritériumokat fejlesztettünk ki, amelyek hasznosságát először egy retrospektív humán vizsgálatban szeretnénk tesztelni. Az intraventricularis dyssynchronia (intraD) becslésére a bal kamra lateralis és inferior falának elektromos potenciálját tükröző aVL és aVF elvezetés intrinsicoid deflection-jei (ID) különbségének abszolút értékét mérjük, és ezt a QRS szélességgel (QRSd) osztjuk:
[aVLID-aVFID]/QRSd (%-ban), az interventricularis dyssynchroniát (interD) a bal és jobb kamrai aktívációt tükröző V5 és V1 elvezetésekben mért ID alapján a [V5ID-V1ID]/QRSd (%) képlet segítségével becsüljük. A két EKG kritériumot a biventricularis pacemaker beültetés előtt készített 12 elvezetéses felszíni EKG-n tervezzük mérni, és önkényesen, ha értékük >25%, a hagyományos kritériumok alapján CRT-re kiválasztott beteget respondernek (R), ha <25%, nonrespondernek (NR) diagnosztizáljuk. Az intraD és interD kritériumok együttes alkalmazásakor, ha legalább az egyik R diagnózist jelez, a beteget várható R-nek, ha mindkettő NR diagnózist jelez, várható NR-nek diagnosztizáljuk. Retrospektíve CRT-n átesett, a követéses vizsgálatokkal ismert responder statusú betegek EKG-inak analizálását tervezzük úgy, hogy a vizsgálók a betegek CRT-re adott válaszát nem ismerik. A betegeket akkor tekintjük R-nek, ha a CRT után 6 hónappal végzett követéses vizsgálatnál a beteg NYHA stádiuma >1-gyel javult, a beteg életben volt, és a 6 hónap alatt nem hospitalizálták szívelégtelenség miatt . Amennyiben a tervezett retrospektív vizsgálatban az új EKG kritériumokkal kiegészített hagyományos kritériumokkal jobban meg tudjuk jósolni a CRT-re adott választ, mint a csak hagyományos kritériumok alkalmazásával, akkor a jövőben a non-responderek aránya talán csökkenthető lesz a várható non-responderek CRT előtti jobb kiszűrésével az új EKG kritériumok segítségével. Kedvező eredmények esetén a fenti EKG kritériumok alkalmazásával prospektív humán vizsgálatot is tervezünk. Ebben a tervezett prospektív vizsgálatban a volumen responderség [a bal kamrai végsystolés volumen (LVESV) >15%-os csökkenése jelzi a 6 hónapos követésnél] meghatározására is törekszünk majd az LVESV meghatározásával echocardiographiával, és a plasmából B-típusú natriureticus peptid (BNP) vagy NT-pro-BNP szinteket is meghatározunk immunfluoreszcenciás módszerrel a biventricularis pacemaker beültetés előtt és után.

felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2019-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )