Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tordai Attila
Transzplantációs immungenetikai kutatások

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Tordai Attila
helyszín (magyar oldal): SE
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A tervezett kutatások során örökletes (genetikai) tényezők hatását kívánjuk vizsgálni az allogén vérképző őssejt-transzplantáció (aHSCT) kimenetelére. A klinikai kutatásokat egyfelől a Szent István Szent László Kórház felnőtt, illetve gyermek őssejt-transzplantációs osztályaival, valamint a BAZ Megyei Kórház gyermek őssejt-transzplantációs osztályával kialakult több éves együttműködés és betegadat-regiszter, másfelől a rendszeresen elvégzett molekuláris vizsgálatok kapcsán létrehozott DNS mintagyűjtemény teszi lehetővé. A variánsok klinikai kimenetelre gyakorolt hatásainak statisztikai vizsgálata során az összesített túlélést (OS), a betegségmentes túlélést (DFS) és a súlyos szövődmény, az akut graft versus host betegség (aGVHD) kumulatív incidenciáját használjuk. A fenti erőforrások bázisán az alábbi részterületeken végzünk kutatási projekteket:
1. HLA-diverzitásfelmérés. A donor-szelekció hatékonyságának és informativitásának javítása érdekében hiánypótló szisztematikus populációs felméréseket végzünk a HLA-A, HLA-B és HLA-DRB1, DQ, illetve DP lókuszokra hazai többségi, illetve kisebbségi (roma) populációkon. A statisztikai elemzések keretében az allélcsoport gyakoriságokat a hazai és a környező országok adataival hasonlítjuk össze.
2. Immunológiai folyamatokat befolyásoló fehérjék genetikai variánsai. A természetes ölősejtek (natural killer, NK) funkcióját befolyásoló killer immunglobulin like receptor (KIR) donor variánsainak jelenlétét elemezzük a recipiensben meglévő ligand-variánsokkal (HLA-C2 allélcsoport) összefüggésben. Az NK sejtek aktivitása befolyásolhatja a daganatos alapbetegség elleni védekezés (graft versus leukémia) hatékonyságát és ezzel az aHSCT utáni relapszus-gyakoriságot, illetve mint korán megjelenő immunkompetens sejttípus az NK-populáció hatással lehet az aGVHD kialakulására és lefolyására, végül harmadik lehetséges hatásként befolyásolhatja a fertőzéses szövődmények kialakulását és lefolyását is. A KIR molekulacsalád mellett a nemzetközi irodalommal összhangban saját kohorszunkon elemezzük a klinikai kimenetel szempontjából a veleszületett immunrendszer egyes fehérjéinek (toll-like receptors, TLR, C-type lectin receptors, CLR, nucleotide-binding oligomerization domain, NOD) variánsait.
3. Gyógyszer-hatást, gyógyszer-metabolizmust befolyásoló fehérjék genetikai variánsai (farmakogenetika). Az aHSCT kondicionálás során alkalmazott citotoxikus szerekre, illetve a transzplantáció után alkalmazott immunszupresszív szerekre való válaszképesség egyéni variációk hátterében álló genetikai eltérések vizsgálatát tervezzük a citotoxikus és immunszupresszív szerek eliminálásában résztvevő ABC-transzporter gének, a gyógyszer-metabolizmusban résztvevő citokrom P450 enzimeket kódoló gének, és a metotrexát metabolizmust befolyásoló fólsav-metabolizmusban résztvevő enzimeket kódoló gének egy bázist érintő polimorfizmusainak (SNP) elemzésével.
Kutatásaink eredményei hazai és nemzetközi szinten egyaránt hozzájárulhatnak az aHSCT-hez nélkülözhetetlen donor-szelekció hatékonyságának javításához, elősegíthetik a pontosabb kockázatértékelést és finomíthatják a beavatkozás során alkalmazott költséges és jelentős mellékhatás-profilú terápiák indikációit.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-05-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )