Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
András Patyi
A bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: András Patyi


Description of the research topic:

Önálló doktori témaként vizsgálhatók a közigazgatási bírói jogvédelem történetileg kialakult rendszerei és azok tanulságai, a mai kor kihívásai és az arra adott válaszok.

E doktori téma körében azoknak az alapkérdéseknek a kutatására és feldolgozására kerülhet sor, melyek egyrészt a közigazgatási döntések elleni bírói jogvédelem közös európai alapjogi megalapozásával függenek össze, másrészt a bírói jogvédelem jellegét (objektív - törvényességi vagy szubjektív - alanyi jogi szemléletű) vizsgálják. Az alapjogi háttér feldolgozása során az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kapcsolódó esetjog, valamint az Európa Tanács ajánlásainak széles körű feldolgozása szükséges.

Megkerülhetetlen e kutatások során annak összehasonlító vizsgálata, hogy a közigazgatás milyen döntései tartoznak (illetve melyek nem tartoznak) a bírói jogvédelem alá. Amiként az is e témakörhöz tartozik, hogy a bírói védelem mely esetekben hatékony, illetve milyen jogi megoldások (vagy azok hiánya) vezet(nek) oda, hogy a védelem csak névleg biztosított, valójában nem.

A fentiek hangsúlyosabban alkotmányjogi természetű kérdéskörök, de a közigazgatási bíráskodás vagy bírói jogvédelem jellemzően interdiszciplináris témakör. Így a téma során a bírói döntéseknek a közigazgatási aktusok hatályosulásában/érvényesülésében játszott szerepét is fel kell tárni. Ez a közigazgatás-tudományi feldolgozás amiatt is lényeges, mert a közigazgatási jog érvényesülésével összefüggő összehangolt alapkutatások az utóbbi években nemigen folytak.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )