Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zs. András Varga
A közigazgatás kontrollja

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Zs. András Varga


Description of the research topic:

A közigazgatás kontrollja olyan általános doktori téma, amely szerteágazó lehetőséget kínál az alkotmányjog, a közigazgatási jog, az Európai Unió joga vagy a jog-összehasonlítás iránt érdeklődő doktorandusz számára.

A téma tehát összefoglaló jellegű, amelyen belül a doktorandusz számos irányba indulhat el.

Vizsgálhatja az egyes államhatalmi ágak szerepét az alapvetően a végrehajtó hatalomhoz sorolt közigazgatási tevékenységek ellenőrzésében. Ennek során akár a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyára, vagy a hatalmi triász modelljének érvényességére is kitérhet. A demokratikus (politikai) kontroll mellett vizsgálható a jogállami alapú (törvényességi-jogvédelmi) kontroll-mechanizmus.

A két kontroll típus elemezhető eljárási szempontból, mégpedig azok alanyai, célja és hatása szerint, továbbá megvizsgálható a kontrollmechanizmusok egymásra hatása.

A kutatási téma elsősorban elméleti rendszerező jellegű, de nem zárja ki sem a kitekintést a társadalomtudomány rokon-területei (szervezet-szociológia, politológia) irányába, sem az empirikus kutatásokat.

A téma sajátossága, hogy lehetőséget kínál látszólag pontosan körülírt, mégis – éppen általánosságuk miatt – nem túl gyakran vizsgált jogintézmények, mint a jogerő, a döntésekért viselt felelősség, a jogvédelem, a törvényesség, a felügyelet és az ellenőrzés a közcél megvalósításának alkotmányos kötelezettsége és az eljárásokkal érintett alapvető jogainak korlátozása vagy megsértése közötti összefüggések, a demokratikus (politikai) és a jogállami alapú (törvényességi-jogvédelmi) kontroll újragondolására.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )