Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Barna Mezey
A büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Barna Mezey


Description of the research topic:

A magyar büntetőjogi gondolkodás a 19. században jellegzetes módon függvényének vált a politikai mozgalmaknak. Az egyetemen csak az érvényes büntetőjogot tanították, annak is inkább perjogi vonatkozásait; az universitason reformeszmék nem születtek. Hazánkban a felvilágosodás meglehetősen kései jelenség volt: mondhatni együtt jelentkezett a liberális áramlatokkal. Ennek következtében a 18. századi felvilágosodás eszméi a 19. századi szabadelvűséggel ölelkezve jelentek meg a magyar politikai és tudományos gondolkodásban. A jellegzetes magyar nemesi közigazgatás a vármegye által intézett törvénykezési ügyek és a politika között szerves kapcsolatot alakított ki.

A téma egyik fontos dimenziója a liberális politikai mozgalom és a fogházjavító mozgalom összekapcsolódása, melynek csúcspontja volt az 1843. évi büntetőjogi törvényjavaslat. A fogházjavítók társadalmi program szintjére emelték az embertelen büntető gyakorlat (és ezen belül a büntetés-végrehajtás) reformját. Ez a folyamat a tömlöcöt az érdeklődés homlokterébe állította.

A másik fontos szempont a téma kimunkálásában a börtönügyi tudományosság létrejötte a börtönügyi szakterminológia kialakulása és a nagy társadalmi viták következtében a nemzetközi börtönügyi tapasztalatok és eredmények ismerttté válása. Ez a tendencia Magyarországot felkészítette a polgári börtönügy kimunkálására.

A polgári átalakulással Nyugat-Európa századokkal Magyarország előtt járó államaival hasonlóan általános büntetési nemmé vált a szabadságvesztés-büntetés, miközben eltűntek vagy háttérbe szorultak a büntetési rendszerben a feudális-rendi társadalom jellemző megbecstelenítő, lealázó és embertelen szankció nemei. Ez az átalakulás szükségessé tette egyfelől a büntetés-végrehajtás (immáron börtönügy) jogi szabályozását, a büntetés-végrehajtási jog kialakítását, valamint a börtönügy technikai-építészeti feltételrendszerének kialakítását, melyek mindegyike külön-külön is önálló téma.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )