Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A magyar büntetőjogi szankciórendszer fejlesztésének perspektívái

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Péter Nyitrai
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A büntetőjog-tudomány érdeklődésének egyik alapvető vetülete a vizsgálódás alapját képező jogágban tételezett szankciók köre. A szankciórendszer kialakításában, az egyes szankciófajták tételezésében, a vonatkozó részletszabályok kimunkálásában a tradíciók mellett mindenkoron szükségképpen meghatározó szerepet játszik a nemzeti és sok esetben a nemzetközi büntetőpolitika változása, s a büntetőjog ultima ratio jellegének kidomborítását hol erőteljesebben, hol gyengébben felvállaló jogintézmények felbukkanása. Egy már kialakult szankciórendszer sosem maradhat változatlan, azt a társadalmi-gazdasági változásokhoz, egyéb büntetőjogi összefüggésekhez igazítottan kell vizsgálni. Ehhez képest lényeges, hogy a nemzeti szankciórendszer újra-és továbbgondolásakor a büntetőjogi felelősségre vonás alanyai körének bővülésére (pl. jogi személyek), a büntetés-kiszabás elveinek, szabályainak, gyakorlatának alakulására, valamint a büntetés-végrehajtás során szerzett tapasztalatokra egyaránt figyelemmel kell lenni.

A doktori téma keretében így kiemelt figyelmet kell szentelni az egyes fő-és mellékbüntetések, illetve intézkedések kiszabási, elrendelési és végrehajtási jellemzőire, az alternatív szankciók alkalmazhatóságára, s a büntetési célok hatékony megvalósulásának mutatóira, feltételeire. A figyelmet így nem csupán a szabadságelvonással járó szankciók kérdésére kell lényegileg összpontosítani, hanem a tényleges vagyoni-és személyi természetű jogkorlátozások kérdésén túl foglalkozni kell az egyes diverziós lehetőségekkel, a mediáció szellemében kialakított, kialakítandó intézményekkel, a büntetőjogilag felelősségre vonható jogi személlyel szemben alkalmazható szankciókkal is.

A szankciórendszer vizsgálatát indokolt elkövetői korcsoportok, valamint bűncselekmény-típusok összefüggésében, összehasonlító aspektusban is elvégezni, illetve elkerülhetetlen az összehasonlító jogi módszer alkalmazása, s az ennek eredményeként megismert és elemzett egyéb nemzeti jogi megoldások hazai adaptációs lehetőségeinek értékelése.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )