Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A polgári jog és a közjog

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Barnabás Lenkovics
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

Egyrészt a témakörben be kell mutatni, hogy a XX. századi totális diktatúrákban (így Magyarországon a szocializmus 4 évtizedében) jellemző volt a magánjog elközjogiasítása, vele együtt a privát autonómia drasztikus beszűkítése, korlátozása. A XXI. század elején hasonló kérdéseket vet fel számos klasszikus magánjogi jogosultság „alkotmányjogiasítása”, alapvető szabadságként, illetve emberi jogként való megjelenítése. Ez a jelenség a privát autonómia kiszélesítése mellett felveti az „elközjogiasítás” (imperatív és kogens szabályozás) veszélyét. A téma keretében ennek az új jogi jelenségnek az egyes jogágazati és jogterületi megnyilvánulásait lehet kutatni.

Másrészt elemezni kell, hogy a XX. század végének nyugati demokratikus jogállamaiban – többek közt az ún. Public Management irányzat hatására – felerősödött a közigazgatási jog „polgári jogiasodása”, a közszerződések, a piaci módszerek közigazgatásban való elterjedése következtében.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )