Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Kukorelli
Jogforrások

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: István Kukorelli
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A jogforrásnak közismerten létezik jogfilozófiai, politológiai és alkotmányjogi fogalma, éppen ezért a jogforrások c. doktori téma interdiszciplináris kutatást igényel.

Alkotmányjogilag megválaszolandó a jogalkotói hatáskör telepítése, kinek, mely állami szervnek milyen terjedelemben adhat az alkotmányozó hatalom jogalkotói autoritást. Hogyan változhat a jogalkotói hatalom súlypontja (a felhatalmazás intézményének alkotmányossága).

A téma keretein belül vizsgálandó a jogalkotási döntéshozatal egésze, ezen belül a minősített többségű törvényalkotás, valamint a közjogi érvénytelenség és ezeknek alkotmánybírósági gyakorlata.

Megkerülhetetlen kérdés a jogforrási rendszer normaterjedelme (írott jogszabályok, „agglomeráció”, a bíró alkotta jog, az Alkotmánybíróság határozatai), továbbá a rendszer koherenciája, a normakollízió kérdése.

Szervesen hozzátartozik a jogforrás rendszerhez a nemzetközi joggal és az uniós joggal való kapcsolat vizsgálata.

A jogállam klauzula az indítványozók által az egyik leggyakrabban hivatkozott reguláta az Alkotmánynak (Alkotmány 2. §). Ennek jogbiztonsági összefüggéseit számos határozatában értelmezte az Alkotmánybíróság. E gyakorlat értékelése is a témához tartozik.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )