Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Lajos Cs. Kiss
Szinoptikus államelmélet

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Lajos Cs. Kiss


Description of the research topic:

A modern államelmélet javasolt témája azt a kérdést vizsgálja, hogy az állam fogalmának melyik meghatározása – vagy másként: az államelmélet melyik típusa – tesz leginkább eleget az objektivitás és tárgyszerűség követelményeinek, melyeket hagyományosan a természettudományos és a nem természettudományos megismeréssel szemben támasztanak? Az e követelményeknek való megfelelés módjában és mértékében – azaz az igazságigény értelmezésében és beváltásában – mutatkozó különbségek vajon mire vezethetők vissza? Mit jelent az, hogy az állam „létezik”? Az állam „létezése” szempontjából milyen értelemben konstitutív az állam politikai és jogi szerkezeti meghatározottsága? Feltételezése szerint az alapprobléma kifejtése mint válasz mindenkor az államelmélet teoretikus nézőpontjának, az értelmezés perspektívájának és alapfogalmainak a megválasztásától függ. Az államprobléma megoldását lehetővé tevő tudományos nézőpont a jogtudomány és politikatudomány, a jogfilozófia és politikafilozófia, s egyáltalán a tudomány és filozófia megismerési érdeklődésének a metszéspontján „pozícionálható”.
A szinoptikus funkcionális konstruktivizmusnak nevezett nézőpont teszi lehetővé az állam problémájának „konszenzusképes” értelmezését és az állam fogalmának olyan meghatározását, amely nem lezárja, hanem egy új horizonton továbbfolytatására ösztönzi az államelméleti kutatásokat, s eközben fenntartja, ismeretelméletileg-módszertanilag biztosítja az értelmezési nézőpontok pluralitásának és szellemi versengésének feltételeit. Egy ilyen teoretikus horizonton egyaránt helye és létjogosultsága van az „általános államtani” és az ún. „politikafilozófiai” államelméletek különféle változatainak, és lehetségessé válik az is, hogy a szociológia (Georg Jellinek, Max Weber, Mannheim Károly, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann stb.), a jogtudomány (Georg Jellinek, Hermann Heller, Hans Kelsen, Carl Schmitt stb.) és a politikatudomány specifikus nézőpontjait egyaránt bevonjuk az államfogalom meghatározásába.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )