Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Sulyok
A nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának alapvető kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Gábor Sulyok
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A doktori téma keretében olyan tárgykörök vizsgálatára és tudományos feldolgozására nyílik lehetőség, mint például a kollektív biztonság eszmetörténete és gyakorlati megvalósításának nehézségei, az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformja, a Biztonsági Tanács tevékenysége és szerepe a globális kockázatok megjelentésének időszakában, a békefenntartás kialakulása és fejlődése, az erőszak tilalmának létrejötte és aktuális kérdései, valamint az erőszak egyoldalú alkalmazását célzó igazolási kísérletek (hallgatólagos biztonsági tanácsi felhatalmazás, ex post facto biztonsági tanácsi jóváhagyás, az Alapokmány 2. cikk (4) bekezdésének restriktív értelmezése, az Alapokmány eróziója, humanitárius intervenció, terrorizmus elleni küzdelem, tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozása, megelőző önvédelem).

Noha a témakör nemzetközi szakirodalma jelentős, a magyar jogtudományban mind a mai napig számos hézag tapasztalható ezen a téren. A leendő doktoranduszok ezért jó eséllyel választhatnak olyan kérdést vagy problémát a doktori értekezés tárgyaként, amelynek feldolgozása a nemzetközi jog hazai tudománya szempontjából úttörő, hiánypótló vállalkozásnak minősül.

A doktori téma által felölelt tárgyak feldolgozása az esetek döntő többségében a szokásos jogtudományi kutatási módszerek következetes alkalmazása révén elvégezhető, ám ez nem zárja ki, hogy egyes kérdéseket más diszciplínák – így például a történettudomány vagy a szervezéstudomány – módszereinek vagy főbb téziseinek segítségül hívásával is fel lehessen dolgozni.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )