Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mihály Révész T.
Médiajog

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Mihály Révész T.
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

Az elektronikus sajtó szabályozása, közkeletű nevén a tartalom regulázása, közel egy évszázados múltra visszatekintő jogterület. A korábban nemzeti keretek között megvalósuló jogalkotás az utóbbi évtizedekben kiegészült a regionális és globális szervezetek teremtette normarendszerrel.

A doktori téma keretében vizsgálat tárgyát képezheti a médiajog-alkotás elméleti és gyakorlati problémái Magyarországon, valamint az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országokban. Ennek során megvilágításra kerülhet, hogy milyen azonosságok és eltérések jelentkeztek a közép-kelet európai régió egyes országainak médiarendszereiben a rendszerváltások előtt, majd az azt közvetlenül követő időszakban, a térség médiastruktúrájának átalakításában milyen mintavételi lehetőségek kínálkoztak, miként befolyásolta a magyarországi médiaviszonyokat az uralkodó elitek magatartása, a demokratikus versengő pártrendszerre történő áttérés folyamata?

A téma iránt érdeklődők elemezhetik az első magyar médiatörvény, az 1996. évi I. törvény /Rtv/ megalkotásának és végrehajtásának elméleti és gyakorlati tapasztalatait. E körben vizsgálhatják a magyar törvény eredetiségét, illetve az európai törvényhozásból adaptált intézményeit, a törvényjavaslat koncipiálásának folyamatát, parlamenti vitáját, valamint az Rtv módosítására irányuló sikeres és kudarcos törekvéseket.

A doktori téma összetettségéből következően a jelöltek analizálhatják az Európai Unió médiapolitikájának irányait, s tendenciáit, a tartalomipar szabályozásának fejlődéstörténetét, s főbb jellemvonásait a Közös Piactól az Európai Unió létrejöttéig, a határokat átlépő televíziózás szabályozását, valamint annak alakulását a múlt század utolsó évtizedében, a reklámozásra, továbbá a kiskorúak védelmére vonatkozó jogalkotás közel múltját, a médiakoncentrációk elmélet és gyakorlati kérdéseit.

A technológiai forradalom, a röviden csak digitális műsorszórásnak nevezett jelenség, valamint az Internet nyújtotta további lehetőségek gyökeres szemléletváltást eredményezett a közeli esztendőkben a médiapiacokon és médiarendszerekben, amely a szabályozás terrénumát is érintették. A téma lehetőséget ad ezért a médiajog tudományos alapjainak megújítására, az önszabályozás lehetőségeinek kimutatására is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )